Arbejdsmiljø og sundhed

Der skal gøres noget ved offentligt ansattes sygefravær

Debatindlæg

Offentligt ansattes sygefravær steg ikke mere end de privates under corona.

- Af Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

For nylig kom der nye tal for danskernes sygefravær, der viste, at sygefraværet blandt privatansatte steg fra 7,1 dage i 2020 til 8,0 dage pr. fuldtidsansat i 2021, mens det blandt de kommunalt og regionalt ansatte steg fra 11,8 dage til 12,7 dage i samme periode.

At sygefraværet stiger både på det private og offentlige område, er naturligvis ikke en god nyhed, men måske en forventelig nyhed under en pandemi. At stigningen er forventelig, betyder dog ikke, at tallene ikke skal tages alvorligt.

For når udgangspunktet i forvejen er så højt, som det er tilfældet i den offentlige sektor, så står vi altså med et stort problem, som går ud over helt almindelige danskere og dansk økonomi i det hele taget, når sygefraværet endnu engang tager et nøk opad.

Hvis fraværet for beskæftigede i den offentlige sektor var på niveau med fraværet for privat beskæftigede i samme jobfunktioner, så kunne man styrke arbejdsudbuddet med, hvad der svarer til ca. 8.200 fuldtidsbeskæftigede.

Der er intet nyt i, at sygefraværet er markant højere i den offentlige sektor end i den private; og det højere sygefravær er ofte blevet forklaret med, at der er større menneskekontakt – og dermed risiko for smitte – i dele af den offentlige sektor.

Men hvis den forklaring holder vand, er det overraskende, at sygefraværet er steget lige meget i den offentlige og private sektor under en pandemi, hvor man ellers kunne forvente et markant stigende fravær i de dele af den offentlige sektor med stor menneskekontakt.

Altså er der noget, der kunne tyde på, at forklaringen snarere skal findes i, at de private virksomheder arbejder mere effektivt med at sikre et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær end den offentlige sektor, hvilket formentlig skyldes, at de hele tiden har omsætning, vækst og overlevelse at tænke på.

Problemet med det høje sygefravær i den offentlige sektor er – foruden store økonomiske omkostninger – at det medfører et enormt tab af arbejdskraft, hvilket i en tid med mangel på arbejdskraft er dybt problematisk. Samtidig forværrer det manglende fokus på at gøre noget ved sygefraværet situationen for de offentligt ansatte, som i forvejen føler, at de løber alt for stærkt.

Og potentialet er stort, hvis vi kan rykke ved sygefraværet. For hvis fraværet for beskæftigede i den offentlige sektor var på niveau med fraværet for privat beskæftigede i samme jobfunktioner, så kunne man styrke arbejdsudbuddet med, hvad der svarer til ca. 8.200 fuldtidsbeskæftigede.

Der er således meget at hente.

Derfor mener vi i DA, at det kunne være oplagt at kigge på de kommuner, der er lykkedes med at reducere antallet af sygedage. Der er nemlig store kommunale forskelle, hvilket kunne tyde på, at en fokuseret ledelsesindsats er et afgørende element i at sænke sygefraværet.

Samtidig er det glædeligt, at både Reformkommissionen og regeringen i sit seneste udspil, ”Danmark kan mere III”, ligger op til at kigge på sygefraværet i den offentlige sektor.

I DA mener vi, at der er brug for, at der kommer stærkere økonomiske incitamenter for kommunerne til at reducere sygefraværet. Og så skal det sikres, at kommunerne arbejder målrettet med arbejdsmiljøet for at nedbringe fravær.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 10. oktober 2022.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED