Arbejdsmiljø og sundhed

Ny trepartsaftale styrker arbejdsmiljøindsatsen

Pressemeddelelse

En ny balanceret aftale om nye regler for samarbejdet om arbejdsmiljø øger fleksibiliteten for virksomhederne og giver mere forståelige regler.

Dansk Arbejdsgiverforening har sammen med arbejdsmarkedets øvrige parter og Arbejdstilsynet indgået ny trepartsaftale om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Aftalen indeholder en række anbefalinger og konkrete forslag om arbejdsmiljøorganisationen, arbejdspladsvurderingen og arbejdsmiljøuddannelsen.

Det har været vigtigt for Dansk Arbejdsgiverforening at sikre, at aftalens anbefalinger giver større klarhed, så reglerne bliver lettere at forstå og anvende i praksis. Eksempelvis skal det være fuldstændig tydeligt, hvad der er arbejdsgiverens pligt, og hvornår den pligt træder i kraft.

Derudover har Dansk Arbejdsgiverforening haft fokus på at sikre større fleksibilitet i reglerne for, hvornår der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation, for eksempel i virksomheder med medarbejdere på midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund siger:

- Arbejdsmiljø er noget, som danske virksomheder tager meget alvorligt. Det er en af hovedårsagerne til, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark. Vi skal hele tiden have fokus på at sikre, at reglerne til fulde understøtter arbejdsmiljøindsatsen lokalt ude på arbejdspladserne. Det er derude, at det gode arbejdsmiljø skabes. Ikke ved et skrivebord. Derfor er vi rigtig glade for, at der er indgået en trepartsaftale om nye regler for samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne, der giver mere forståelige regler og øger fleksibiliteten for virksomhederne.  

- Anbefalingerne vil samlet set styrke et fortsat godt samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne. Arbejdsmiljøindsatsen løftes bedst, hvis virksomhederne har mulighed for at tilpasse indsatsen til de konkrete behov på den enkelte arbejdsplads, og hvis reglerne er enkle og letforståelige.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED