Arbejdsmiljø og sundhed

Gode takter i Arbejdsskadeaftalen løser ikke alle de store udfordringer

Artikel

Folketinget skal i dag stemme om et lovforslag, der udmønter "Aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem" fra september 2022.

I september 2022 blev der indgået en bred politisk aftale om en ny arbejdsskadereform under overskriften "Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem", hvor intentionen er at styrke arbejdsskadesystemet.
Aftalen har blandt andet til formål at forbedre de tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade samt nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre erstatningsniveauet. Implementeringen af aftalen forventes nu at blive vedtaget ved lov i Folketinget i dag.

I DA mener vi, at aftalen samlet set vil bidrage til et mere enkelt arbejdsskadesystem og vurderer, at tiltagene vil have en positiv – omend begrænset – effekt på sagsbehandlingstiderne.
Foruden flere mindre tilpasninger af arbejdsskadesikringsloven, støtter DA særligt op om følgende tiltag:

  • En ny og forenklet årslønsberegning,
  • Større intervaller i udmålingen af erstatning for tab af erhvervsevne
  • Begrænsning af mulighederne for genoptagelse
  • Indførsel af søgsmålsfrist

DA ser frem til at følge udmøntningen af disse tiltag tæt i årene fremover.

Kun et godt første skridt på vejen

Trods de gode takter løser de nye tiltag imidlertid ikke alle de store udfordringer, som arbejdsskadesystemet står overfor, herunder at sagsbehandlingstiden de senere år igen har været støt stigende.

DA forventer ikke, at disse tiltag alene vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne så meget som nødvendigt  de kommende år – og betragter derfor også Aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem som et første skridt på vejen mod et bedre og mere enkelt arbejdsskadesystem.

DA henviser i den forbindelse til, at der som opfølgning på aftalens punkt om "Hurtigere oplysning af sager i AES" er igangsat et større arbejde i regi af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) bestyrelse, hvor der arbejdes med en bred vifte af forslag til yderligere forbedringer af sagsbehandlingen, både i AES såvel som i arbejdsskadesystemet.

DA ser frem til de forsatte politiske drøftelser af området.

Læs DA’s høringssvar i forbindelse med Aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem" fra september 2022 her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED