Alle har et ansvar for et stærkt og sundt Danmark

Arbejdsmiljø og sundhed

Alle har et ansvar for et stærkt og sundt Danmark

Debatindlæg

Danskernes sundhed skranter, og flere steder går det faktisk ned ad bakke. Derfor er der brug for, at vi alle arbejder sammen om at gøre sunde livsstilsvalg til normen.

Af Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Danskernes sundhed er på flere områder på vej i den forkerte retning, især hvad angår kost- og motionsvaner. Det er et stort problem, fordi usund livsstil kan føre til en række forskellige helbredsproblemer, der påvirker den enkeltes sundhed, trivsel og arbejdsevne, og samtidig koster virksomhederne og samfundet dyrt.

Samlet set ved vi, at manglende efterlevelse af KRAM-faktorerne – altså dårlig kost, rygning, overdrevet indtag af alkohol og utilstrækkelig motion – årligt medfører et ekstra langvarigt sygefravær, der omregnet til dage svarer til mere end 28.000 fuldtidsstillinger.

Tilsvarende stiger sundhedsomkostningerne også i det offentlige, hvor eksempelvis rygning medfører ekstra omkostninger i sundhedsvæsnet for 13,2 mia. kroner, og manglende motion koster sundhedsvæsnet yderligere 6,2 mia. kroner.

Med andre ord er der brug for, at vi får skabt en kulturforandring, hvor flere danskere begynder at træffe sunde valg; og helst så tidligt i livet som muligt. Det kræver, at vi alle sammen trækker i samme retning mod en sundere befolkning – både den enkelte, virksomhederne og samfundet.

I DA mener vi, det er vigtigt, at arbejdsgivere spiller en aktiv rolle i at fremme sunde livsstilsvalg på arbejdspladsen. Dette kan ske ved at understøtte sunde arbejdsfællesskaber, tilbyde sundheds- og wellness-programmer, der opmuntrer til regelmæssig motion og sund kost eller at have et fokus på mental sundhed. Og det handler også om at igangsætte en kulturforandring blandt de ansatte gennem oplysning og debat om sundhed.

Men den enkelte har også et stort ansvar, da størstedelen af vores tid bruges uden for arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at vi som enkeltpersoner bliver mere opmærksomme på, hvordan vores livsstilvalg påvirker vores sundhed og livskvalitet. Og derfor er det også vigtigt, at vi som samfund gør det lettere for den enkelte at træffe sunde valg ved at stille gode rammer til rådighed.

Det er i vores fælles interesse at forbedre folkesundheden. Når vi investerer i vores sundhed, kan vi højne danskernes livskvalitet og sikre, at flere lever længere uden smerter og sygdomme, og at flere kan holde til et helt arbejdsliv. Det handler ikke om at kritisere de usunde valg, men om at fremme de gode.

Lad os derfor arbejde sammen om at gøre sunde livsstilsvalg til normen. Vores sundhed og arbejdsevne afhænger af det. DA vil gerne tage sin del af ansvaret og sætte danskernes sundhed på den politiske dagsorden, men det kræver, at vi alle løfter i flok.

Debatindlæg bragt i Avisen Danmark den 11. juni 2024.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED