Beskæftigelse

Manglen på arbejdskraft bør være hovedtema i et valgår

Pressemeddelelse

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i november faldt med 600 fuldtidspersoner, og at en stor andel af de danske virksomheder må begrænse produktionen, fordi de mangler medarbejdere. Udviklingen understreger behovet for, at en kommende regering leverer politiske løsninger på den tiltagende mangel på medarbejdere.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstallene for november og deres konjunkturbarometer for december 2018.

Ledigheden faldt i november med 600 og er dermed nede på 105.500 fuldtidspersoner eller 3,9 procent. Samtidig viser konjunkturbarometret, at en stor andel af virksomhederne på tværs af brancher må sige nej til ordre, fordi de ikke kan skaffe medarbejdere nok. Det gælder 15 procent af servicevirksomhederne og 25 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne. Der er ikke kommet nye tal for industrien.

- De nye tal tydeliggør det, vi allerede ved. Manglen på arbejdskraft er den største trussel mod fortsat fremgang i Danmark. Hvert halve år er der 30.000 stillinger, som aldrig bliver besat, fordi virksomhederne ganske enkelt ikke kan finde kvalificerede medarbejdere, siger Erik E. Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

- Vi er netop gået ind i et valgår. Uanset hvilken farve den nye regering får, så er den nødt til at levere svar på, hvordan vi løser manglen på arbejdskraft. Det er ganske enkelt en bunden opgave, siger Erik E. Simonsen og peger på to mulige veje til at imødekomme udfordringen:

- Vi skal for det første sørge for, at flere ledige danskere kommer i arbejde. Her er det oplagt at kigge på reglerne for kontanthjælp, der kan være mere hensigtsmæssige – særligt for de unge. Og så bliver et flertal i Folketinget nødt til at finde veje, der sikrer, at danske virksomheder lettere kan finde kvalificerede medarbejdere uden for EU, siger Erik E. Simonsen.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE