Beskæftigelse

Danmark gik glip af 35.000 job det seneste halvår

Pressemeddelelse

Danske virksomheder måtte opgive at besætte 35.000 stillinger i løbet af det seneste halvår. Det viser en ny rapport, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort i dag. Det store tal vækker opsigt og ærgrelse hos Erik E. Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der savner politisk vilje til at gøre noget ved den stigende mangel på arbejdskraft.

- Hver eneste gang vi må opgive at besætte en stilling, er det et nederlag for det danske arbejdsmarked. Her står vi altså med 35.000 nederlag. Når en rekruttering slår fejl, så koster det ikke bare for de enkelte virksomheder. Det koster for statskassen, og det koster for de danskere, der potentielt kunne have fået et nyt job, siger Erik E. Simonsen, underdirektør i DA.

Han opfordrer samtidig til, at manglen på arbejdskraft bliver sat på den politiske dagsorden:

- Mangel på arbejdskraft er et stort problem, og det bør være et væsentligt tema ved det kommende valg, og efter valget må politikerne i arbejdstøjet og bidrage til at løse den omfattende mangel på medarbejdere, siger han.

Rekrutteringssurveyen bygger på stillinger, som har været offentligt slået op, og viser, at der i alt var 70.300 såkaldte forgæves rekrutteringer. Halvdelen af disse stillinger formåede virksomhederne alligevel at besætte med en anden kandidat end den efterspurgte. Den anden halvdel blev aldrig besat. Jobbene gik med andre ord tabt.

- De forgæves rekrutteringer er langt større i den private sektor end i den offentlige sektor. Og det bør politikerne også være opmærksomme på. Det er jo jobbene i den private sektor, der driver den danske økonomi, siger Erik Simonsen.

Rapporten viser, at nogle af de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har haft flest forgæves rekrutteringer, er rengøringsassistenter, SOSU-assistenter og butiksmedhjælpere. Der var eksempelvist 4.020 job som rengøringsassistenter, hvor virksomhederne enten måtte opgive at besætte den ledige stilling eller ansætte en anden kandidat end den efterspurgte.

Link til rapporten hos Beskæftigelsesministeriet

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE