Beskæftigelse

Danmarks bedste beskæftigelseskommune

DA Analyse

Beskæftigelsen slår i disse år rekord i Danmark. Aldrig har så mange været i job på tværs af landet. Alligevel er der stor forskel på, hvor gode de enkelte kommuner er til at få ledige i job og hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. I en ny rapport kårer DA Danmarks bedste beskæftigelseskommune.

Dansk økonomi er i en gunstig situation. Beskæftigelsen har slået rekord. Siden 2013 er mere end 200.000 mennesker kommet i job, og færre er arbejdsløse. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er kommet alle landets kommuner til gode.

Der er imidlertid stor forskel de beskæftigelsesresultater, der bliver skabt i hver enkelt kommune. Det gælder både kommunernes evne til at understøtte, at ledige kommer i arbejde, og hvorvidt kommunerne formår at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet og i job.

DA tager i denne rapport temperaturen på, hvor effektive kommunerne er til at skabe gode resultater på beskæftigelsesområdet. Rapporten stiller skarpt på 10 indikatorer, der til sammen belyser, hvilke kommuner, der klarer sig henholdsvis bedst og dårligst.

En sammenfatning af rapportens 10 indikatorer viser, at Jammerbugt er den kommune i Danmark, der har skabt de bedste resultater på beskæftigelsesområdet.

Der er et betydeligt potentiale for at få flere i beskæftigelse, hvis jobcentrene blev mere effektive. En del kommuner skal styrke deres jobfokus. Hvis de mindre effektive kommuner løfter sig op på niveau med de mest effektive kommuner, vil flere ledige og udsatte borgere komme i arbejde.

Det vil både være til gavn for den enkelte, for kommunekasserne og for de mange virksomheder, der mangler arbejdskraft. Det kræver, at kommunerne aktivt bruger de beskæftigelsespolitiske redskaber, som har en dokumenteret positiv beskæftigelseseffekt, herunder samtaler og troen på, at den enkelte kan komme i job. Frem for alt, skal indsatsen i langt højere grad foregå i samspil med virksomhederne. Derfor skal kommunerne styrke samarbejdet med virksomhederne og tilbyde virksomhedsservice i topklasse.

Se hele opgørelsen i rapporten ”Danmarks bedste beskæftigelseskommune”.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE