Danske seniorer har et godt helbred

Beskæftigelse

Danske seniorer har et godt helbred

Artikel

Danske beskæftigede vurderer selv, at de har et rigtig godt helbred, og det gælder også for den ældste aldersgruppe.

De ældre er sunde og lever i gennemsnit længere og længere. 9 ud af 10 beskæftigede danskere har et fremragende, vældig godt, eller godt selvvurderet helbred. Næsten samme andel af de 55-64 årige i beskæftigelse vurderer også, at deres helbred er fremragende, vældig godt, eller godt.

Ældre synes selv, at helbredet er godt

Selvvurderet helbred handler både om den nuværende helbredstilstand, men handler også om erfaringer og forventning til eget helbred, den enkeltes sundhedsfremme og forebyggende adfærd, jf. Danskernes Sundhed 2013. Selvvurderet helbred har i både danske og internationale undersøgelser vist sig at være god indikator for udvikling af sygdom og død, jf. en analyse fra Københavns Universitet. Godt selvvurderet helbred for langt størstedelen af de beskæftigede i alle aldre tyder derfor på, at de danske beskæftigede generelt har gode erfaringer med egen sundhed og mestrer en forebyggende adfærd.v

I løbet af det 20-århundrede er middellevetiden i gennemsnit vokset med 3 måneder om året for kvinder og 2,7 måneder om året for mænd. Stigningen i levetiden forventes også at fortsætte fremover, jf. DREAM.

”Vi lever længere, og vi bliver også længere på arbejdsmarkedet. Med andre ord giver tallene et billede af, at det generelt er sundt at gå på arbejde i Danmark – også for den ældre aldersgruppe,” siger Katrine Nordbo Jakobsen, chefkonsulent i DA.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE