Høj jobtilfredshed for seniorer i alle brancher

Beskæftigelse

Høj jobtilfredshed for seniorer i alle brancher

Artikel

Uanset om seniorer arbejder i private eller offentlige virksomheder, er medarbejdere over 55 år generelt tilfredse med jobbet.

Seniorer har det rigtig godt på arbejdsmarkedet og er meget tilfredse med deres arbejdsliv. Mere end fire ud af fem på 55 år eller derover siger selv, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med det job, de har. Den høje jobtilfredshed er at finde i alle brancher.

 

Over de seneste fem år er der i alt 70.000 flere 55-64 årige, som er i beskæftigelse, og seniorerne føler sig generelt godt taget imod på arbejdspladserne. Undersøgelsen European Working Condition Survey viser, at de ældste på arbejdspladsen i lige så høj grad som de yngre føler, at de modtager anerkendelse, at de bliver tilpas aflønnet, og at de udfører et nyttigt arbejde. 

- At blive på arbejdet er godt for den enkelte, både fordi han eller hun tjener en god løn, men også fordi man indgår i et socialt og fagligt fællesskab. Samtidig er det rigtig positivt for de danske virksomheder, der ofte søger forgæves efter kvalificeret arbejdskraft og for de offentlige finanser, som beskæftigede bidrager til, siger Maria Schougaard Berntsen, chefkonsulent i DA.

Sådan har vi gjort

Analysen er gennemført på baggrund af data fra Arbejdsmiljø og Helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har stillet til rådighed for Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejdsgiverforening er alene ansvarlig for analyse, fortolkning og fremstilling af resultaterne. Udlevering af datadokumentationen kan ske ved henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE