Beskæftigelse

Nyt forslag sender ekstra regning til virksomheder, der tager socialt ansvar

DA Analyse

En forlængelse af arbejdsgiverperioden ved sygefravær vil ikke blot koste erhvervslivet mange hundrede millioner kroner - det risikerer også at gøre det sværere at få alle med ind på arbejdsmarkedet.

Når en medarbejder bliver syg, bærer virksomhederne i dag hele udgiften til løn eller forsørgelse i de første 30 dage med sygefravær – det kaldes også arbejdsgiverperioden.

Den periode er i forvejen væsentligt længere i Danmark end i både Norge og Sverige, hvor arbejdsgiverperioden er på henholdsvis 16 og 14 dage.

 

 

Regeringen lægger i sit forslag til Finanslov op til at øge arbejdsgiverperioden fra 30 til 40 dage i forbindelse med finansloven 2020. Det betyder, at arbejdsgivere med langtidssygemeldte medarbejdere fremover vil få en større udgift. Ifølge regeringens beregninger vil det koste erhvervslivet i omegnen af 460 mio. kr. årligt.

Længden af arbejdsgiverperioden har stor betydning for virksomhedernes udgifter og dermed konkurrenceevne og i sidste ende antallet af arbejdspladser. Forslaget, der reelt er en øget skat på virksomhederne, vil forværre erhvervslivets konkurrencevilkår og sænke beskæftigelsen, fordi man øger omkostningen ved at have medarbejdere ansat.

Samtidig vil forslaget ekskludere flere mennesker fra fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at virksomhederne vil være mere påholdende med at ansætte medarbejdere med en højere risiko for sygemelding. Det gælder bl.a. mennesker, der kommer fra kanten af arbejdsmarkedet, som kan have forskellige helbredsproblemer.

Det samme gælder seniorer. Ældre medarbejdere har i gennemsnit færre fraværsperioder end yngre medarbejdere. Til gengæld er seniorer - når de er syge - syge i længere tid. Det betyder, at de samlet set har flere sygefraværsdage end yngre medarbejdere. Derfor kan en længere arbejdsgiverperiode ramme denne gruppe særligt hårdt.

 

 

Arbejdsgiverperioden er med andre ord en barriere for et socialt engagement – både i forhold til mennesker, der kommer fra kanten af arbejdsmarkedet og i forhold til seniorer, der gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE