Virksomhederne mangler kommunal opbakning i syge-dagpengesager

Beskæftigelse

Virksomhederne mangler kommunal opbakning i syge-dagpengesager

DA Analyse

Der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at inddrage virksomheder, når danskere på sygedagpenge skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.

Syv ud af 10 lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er stort set aldrig syge. Langt fra alle virksomheder oplever dermed, at deres medarbejdere har længerevarende fravær på grund af sygdom.

Alligevel har virksomhederne stort fokus på sygefravær. Tre ud af fire virksomheder har inden for det seneste år gennemført indsatser for at forebygge sygemeldinger og næsten ni ud af 10 virksomheder har gennemført indsatser for at støtte medarbejdere, der vender tilbage efter langvarigt sygefravær. Det kan f.eks. være i form af fastholdelsesplaner, mulighedserklæringer, gradvis tilbagevenden til arbejdet eller tilpasninger af arbejdsopgaver.

 

Ud over virksomhedernes egne indsatser i forhold til at forebygge sygefravær og fastholde langvarigt syge, samarbejder virksomhederne med kommunerne på en række forskellige området. Det samarbejde er et vigtig element i forhold til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job. Men der er stor forskel på, hvor gode virksomhederne er til at inddrage virksomhederne, når sygemeldte medarbejdere skal hjælpes til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Eksempelvis er der væsentlig forskel på hvor stor en andel af sygemeldte, der får en virksomhedsrettet indsats i de to vestegnskommuner Solrød og Brøndby. I Solrød Kommune får knap halvdelen en virksomhedsrettet indsats – det er fire gange så mange som i Brøndby Kommune, hvor blot 12 procent får det.

 

Også borgere, som det kan være svært at fastholde i beskæftigelse, vil have gavn af en kommunal indsats, der inddrager virksomhederne. Det gælder f.eks. for borgere med en svær psykisk lidelse. De kommer oftere i job og uddannelse med en virksomhedsrettet indsats kombineret med sideløbende intensiv støtte. Det viser erfaringerne fra det evidensbaserede forskningsprojektet IPS, der peger på, at indsatsen skal fokusere på job parallelt med helbred.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE