Beskæftigelse

Det er vigtigt at tale med et menneske – også i beskæftigelsesindsatsen

Debatindlæg

Coronapandemien har fået os til at nytænke samtaleformen i beskæftigelsesindsatsen, men der er grund til at slå koldt vand i blodet, inden den fysiske samtale dømmes ude, mener FH og DA.

Af Fini Beilin, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Meget er anderledes på grund af coronapandemien. Det gælder også samtaler med ledige, som det seneste halve år ofte er sket via telefon, Skype eller lignende. Det fortsætter nok i en periode endnu – og det er fornuftigt.

Det har været et helt nødvendigt skridt for bare nogenlunde at holde beskæftigelsesindsatsen intakt i en tid, hvor vi har skullet minimere den fysiske kontakt. Helt naturligt er der derfor også meget opmærksomhed på, hvordan de nye samtaleformer har fungeret, og hvad vi skal tage med os i fremtiden. For nylig offentliggjorde KL en undersøgelse med meget positive tilkendegivelser om brugen af andre samtaleformer end det fysiske fremmøde.

Vi synes bestemt, at det er værd at tage alle erfaringer med videre i diskussionerne om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan blive bedre. Der er både grund til at bemærke – og rose – de dygtige medarbejdere i a-kasser og jobcentre, som ofte har optrådt fleksibelt og nytænkende i en svær situation.

Men der er også grund til at slå lidt koldt vand i blodet og ikke træffe forhastede konklusioner. Der er brug for at få viden om, hvilke aktiviteter der har været, hvordan de har virket, og hvordan de er blevet oplevet af forskellige grupper rundt om i landet under coronapandemien. Næste skridt er så at få afprøvet nye samtaleformer i en mere normal situation på arbejdsmarkedet og få vurderet effekterne.

Som så mange andre har vi deltaget i rigtig mange digitale videomøder under coronapandemien. Det har givet blandede erfaringer og en god mavefornemmelse for, hvad der virker mest effektivt. Men et solidt beslutningsgrundlag opstår ikke på den måde.

Derfor er vi også glade for, at beskæftigelsesministereni Politiken udtaler, at det er vigtigt at være sikker på effekten af nye samtaleformer, før der gives grønt lys. Det er rigtig fornuftigt, og vi bidrager meget gerne med ideer til, hvordan vi får skabt et godt og solidt beslutningsgrundlag for mere moderne samtaleformer.

Nye samtaleformer skal udvikles, men det skal gøres med omtanke og med et mål for øje om, hvordan jobcentre og a-kasser bedst understøtter lediges egne ressourcer i bestræbelserne på at finde et nyt job

Iveren for at skabe fleksibilitet for friere rammer for jobcentrene må naturligvis ikke ske på bekostning af en indsats, der hjælper ledige hurtigt tilbage i job.

Nye samtaleformer skal udvikles, men det skal gøres med omtanke og med et mål for øje om, hvordan jobcentre og a-kasser bedst understøtter lediges egne ressourcer i bestræbelserne på at finde et nyt job. Det hele skal selvfølgelig have fokus på, hvordan virksomhederne hurtigst muligt får deres ledige stillinger besat med gode motiverede medarbejdere.

I den kommende tid er det vigtigt at samle op på corona-erfaringer og derefter finde frem til, hvilke gode erfaringer der skal omsættes til mere moderne samtaleformer. Der er absolut ingen grund til at være teknologiforskrækkede, men det vil være uansvarligt at fjerne de fysiske samtaler i beskæftigelsesindsatsen, før vi kan være sikre på, at det er den rigtige vej at gå for de ledige og de virksomheder, der skal ansætte dem. Det er jo her fokus bør være for beskæftigelsesindsatsen.

Bragt i Altinget 18. september 2020.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE