Beskæftigelse

MERE END 90.000 UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE

DA Analyse

På trods af det økonomiske opsving og den generelle mangel på arbejdskraft er der i dag godt 92.000 unge under 30 år på offentlig forsørgelse eksklusive SU. Det er 25.000 flere unge end i 2007 under den sidste højkonjunktur.

De 92.000 offentligt forsørgede unge dækker blandt andet over 24.000 unge på dagpenge, 41.000 unge på kontanthjælp og 18.000 unge på førtidspension, fleksjob og ressourceforløb.

 

 

Når man tager højde for, at der de senere år er blevet flere 16-29-årige i Danmark, så er der fortsat knap 9.000 flere unge under 30 år på offentlig forsørgelse i dag sammenlignet med 2007. Stigningen findes primært på dagpengeområdet (10.000 flere), på kontanthjælpsområdet (4.500 flere) og på førtidspension og fleksjob (3.500 flere), mens der er blevet færre på bl.a. revalidering og sygedagpenge.

Det stigende antal af 16-29-årige på offentlig forsørgelse betyder, at de unge offentligt forsørgede udgør en større andel af alle de borgere i den erhvervsaktive alder, der modtager offentlig forsørgelse. Mens ni pct. af de offentligt forsørgede i 2007 var under 30 år, er andelen vokset til 14 pct. i 2019.

Særligt er der sket en markant stigning i andelen af dagpengemodtagere under 30 år. Siden 2007 er andelen blevet fordoblet fra 14 pct. i 2007 til 29 pct. i 2019.

 

 

Ledigheden blandt under 30-årige – herunder dimittendledigheden – er dermed ikke faldet i takt med de øvrige dagpengemodtageres ledighed.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE