Beskæftigelse

Sommeren lægger ud med kølige temperaturer på arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse

Udviklingen i ledighedstallene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det danske arbejdsmarked fortsat er i hård modvind.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i dag offentliggjort tal for udvikling i antallet af tilmeldte ledige frem til og med i går onsdag d. 1. juli.

Tallene er ikke rar læsning. Ifølge STAR steg antallet af tilmeldte ledige med 6.000 personer d. 1. juli, hvilket bringer den samlede total for udvikling i antal tilmeldte ledige i uge 27 op på over 8.000. Det er, indtil videre, den hårdeste uge for arbejdsmarked siden uge 14 – ugen som omfattede 1. april.

Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening Anders Borup Christensen udtaler:

Alt i alt tegner dagens tal et billede af et dansk arbejdsmarked som fortsat er i modvind. Ledighedstallene vil forventeligt også stige yderligere de kommende måneder i takt med at diverse hjælpepakker udfases.

- Alt i alt tegner dagens tal et billede af et dansk arbejdsmarked som fortsat er i modvind. Ledighedstallene vil forventeligt også stige yderligere de kommende måneder i takt med at diverse hjælpepakker udfases.

- På forhånd var det, af flere årsager, forventet, at antallet af ledige ville stige omkring 1. juli. For det første er det månedsskiftet, hvor personer der blev afskediget tilbage i marts, og som havde 3 måneders opsigelser, ville blive ledige. For det andet har vi i den senere tid set, at virksomheder er begyndt at træde ud af lønkompensationsordningen.

- De første tal fra Erhvervsstyrelsen viser eksempelvis, at antallet af lønkompenserede job er faldet markant i forlængelsesperioden af lønkompensationsordningen (fra d. 9 juni). Det har kunnet tolkes som et tegn på, at virksomhederne er nået til et punkt, hvor de er nødsaget til at træde ud af ordningen og skære i lønudgifterne for at holde skuden oven vande.

Der er dog også lyspunkter i dagens ledighedstal. Den 1. juli var der også 2.000, som forlod ledighedskøen. Det viser, at arbejdsmarkedet trods coronakrisen ikke er helt frosset til, og at der stadig er jobmuligheder.

- Der er dog også lyspunkter i dagens ledighedstal. Den 1. juli var der også 2.000, som forlod ledighedskøen. Det viser, at arbejdsmarkedet trods coronakrisen ikke er helt frosset til, og at der stadig er jobmuligheder.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE