DA om regeringens reformudspil: Der skal langt mere på bordet

Beskæftigelse

DA om regeringens reformudspil: Der skal langt mere på bordet

Pressemeddelelse

Det er godt, at regeringen vil sænke dimittendsatsen og give bedre mulighed for studerende og ældre at arbejde uden modregning. Desværre vil den forhøjede dagpengesats trække den forkerte vej. Generelt set er retningen den rigtige, men det løser ikke den akutte mangel på arbejdskraft.

Det er godt, at regeringen nu lancerer et reformudspil, som kan sikre flere hænder og hoveder til det danske arbejdsmarked, men dansk erhvervsliv har på tværs af brancher akut mangel på arbejdskraft.

Lavere dimittendsats, bedre muligheder for studerende og ældre at arbejde uden at blive modregnet er gode initiativer, som kan få flere personer ud på arbejdsmarkedet. DA er også glade for, at erhvervsuddannelserne styrkes, for der er brug for flere dygtige faglærte. Endeligt er det positivt at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i aktivering og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Det er skadeligt, at regeringen lægger op til at forøge dagpengesatsen. Det trækker i den forkerte retning og vil gerne gøre ledighedsperioden længere.

Regeringens udspil sigter efter at øge arbejdsudbuddet med 10.500 fuldtidspersoner. Men dermed er vi kun på vej til at lukke hullet efter retten til tidlig pension, og det er slet ikke nok til at kølne et rødglødende arbejdsmarked.

Jacob Holbraad, DA’s administrerende direktør, siger:

- Det er godt, at regeringen fremlægger en reformplan, som styrker beskæftigelsen og sigter efter at sende 10.500 flere personer ud på arbejdsmarkedet. Lavere dimittendsats, større økonomisk gevinst til ældre for at tage en ekstra tørn og bedre muligheder for studerende for at arbejde ved siden af SU’en er alle gode initiativer.

- Det er skadeligt, at regeringen vil forøge dagpengesatsen. Det trækker i den forkerte retning og vil gøre ledighedskøen længere. Det vil vi advare meget kraftigt imod.

- Reformudspillet løser langt fra manglen på arbejdskraft her og nu. Hvis hele udspillet gennemføres, er vi kun på vej mod at lukke hullet efter retten til tidlig pension, og det bringer os højst tilbage til udgangspunktet. Derudover har den offentlig sektor haft betydeligt vokseværk gennem corona, og det har kun gjort det private erhvervslivs udfordringer endnu større. Reformudspillet er slet ikke ambitiøst nok og vil kun være et plaster på et meget stort sår.

- Der er behov for at løse manglen på arbejdskraft lige nu og her. DA foreslår blandt andet at sænke beløbsgrænsen, give højere efterlønspræmie til seniorer og reducere antallet af offentligt ansatte.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE