centre kan blive både bedre og billigere

Beskæftigelse

centre kan blive både bedre og billigere

Debatindlæg

Flere partier vil spare på jobcentrene. Det kan også lade sig gøre at få både bedre og billigere jobcentre. Men det er helt afgørende, at det gøres klogt, så den aktive jobindsats ikke svækkes

Socialdemokratiet, Venstre og flere andre politiske partier har i de seneste måneder foreslået at spare tre milliarder kroner på landets jobcentre, og mon ikke det også bliver en del af forhandlingerne om grundlaget for en ny regering. I DA støtter vi naturligvis, at jobcentrene drives så effektivt som overhovedet muligt. Men det arbejde i jobcentrene, som bidrager til flere i beskæftigelse, må ikke blive svækket. Det vil være at skyde sig selv i foden. Derfor har vi set nærmere på de konkrete opgaver i jobcentrene, og hvilke der bør fastholdes, forandres eller helt fjernes. På den måde kan man reducere udgifterne til jobcentrene med op til 2,5 milliarder kroner. Og dertil kommer færre udgifter til offentlig forsørgelse, hvis folk kommer hurtigere i job.

Det er helt afgørende for det danske arbejdsmarked, at jobcentrene fortsat gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen er ledige længere end absolut nødvendigt. Det er vigtigt for både arbejdsgiverne, som har hårdt brug for dygtige folk, og det er ikke mindst vigtigt for de ledige, som hurtigt kan få et job og blive en del af arbejdsfællesskabet igen. Selv om jobcentrene ofte får skæld ud, må vi altså ikke glemme den vigtige rolle, som de spiller. Og det er jo ikke de enkelte medarbejdere på jobcentrene, som har besluttet, at jobcentrene har fået en række opgaver, som de dybest set ikke burde have.

Det er nemlig muligt at skabe ikke blot billigere, men faktisk også bedre jobcentre, hvis vi tager et kritisk blik på de opgaver, som de udfører i dag. De bør fremover koncentrere sig om kerneopgaven, nemlig de ledige og virksomhedernes behov, og bruge mindre tid på unødvendigt bureaukrati og de borgere, som det alligevel ikke er realistisk at få i arbejde. Derfor foreslår DA blandt andet, at alle jobafklarings- og ressourceforløb bliver afskaffet. Det er langvarige og administrativt tunge forløb, som bringer meget få borgere i job, men til gengæld masser af frustrationer hos deltagerne. Det betyder ikke, at alle i stedet skal på førtidspension. Vi må ikke overlade mennesker til sig selv. I stedet for eksempelvis ressourceforløb skal disse personer have en aktiv indsats, som også borgere på kontanthjælp får i dag, indtil det afklares, om helbredet kan klare et job på fuld eller nedsat kraft. Og så bør mindst tre fjerdedele af den samlede aktiveringsindsats fremover foregå på en virksomhed, hvor vi ved, at den oftest fører til job.

Det er blot 2 af de 14 konkrete forslag, som DA har lagt frem i et samlet udspil til, hvordan vi kan få både bedre og billigere jobcentre. Og vi håber, at partierne bag den kommende regering vil lade sig kraftigt inspirere, når de skal blive enige om, hvordan de konkret vil spare penge på jobcentrene. Det skal gøres klogt til gavn for både ledige og virksomheder.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE