Kontanthjælpsaftalen er endnu en forspildt mulighed

Beskæftigelse

Kontanthjælpsaftalen er endnu en forspildt mulighed

Debatindlæg

Den nye kontanthjælpsaftale er et skridt i den rigtige retning, men den øger ikke incitamentet til at tage et job, skriver direktør Fini Beilin i et debatindlæg hos A4 Beskæftigelse.

Med kontanthjælpsaftalen den 14. juni var der en gylden mulighed for at skabe et overskueligt og transparent kontanthjælpssystem med klare incitamenter til, at det altid skal være attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at påtage sig et arbejde. Kontanthjælpsaftalen vil dog desværre, på trods af enkelte lyspunkter, skrive sig ind i historiebøgerne som en forspildt mulighed for at indfri disse ambitioner.

29 forskellige kontanthjælpssatser reduceres til 11. Det er helt klart et skridt i den rigtige retning, men desværre meget langt fra de kun to satser, som Ydelseskommissionen i deres forslag til et forenklet system foreslog sidste år.

I forhold til aftalens påvirkning af incitamenterne til at påtage sig et arbejde, så er det et væsentligt skridt i den rigtige retning med den lavere modregning ved arbejdsindkomst, som blev en del af aftalen. Det øger sandsynligheden for, at et større antal kontanthjælpsmodtagere vil påtage sig småjob.

Men netop dette illustrerer også udfordringen ved en model, som ikke anviser en klar vej til at få modtagerne af kontanthjælp hele vejen frem til beskæftigelse og selvforsørgelse. Som Cepos for nylig har påvist i en undersøgelse, så forsvinder det økonomiske incitament til at øge sine ugentlige arbejdstimer til mere end 10 timer for kontanthjælpsmodtagerne med den nye aftale. På den måde bliver tilskyndelsen til at tage småjob samtidig noget, som fastholder flere i kontanthjælpssystemet.

Alt i alt må man konkludere, at den nye kontanthjælpsaftale, trods enkelte lyspunkter, fremstår som endnu en forspildt mulighed.

Endelig er det ærgerligt, at aftalepartierne gør det midlertidige børnetilskud til kontanthjælpsmodtagere permanent. Dette svækker i høj grad incitamentet til at tage et job, særligt for borgere med indvandrerbaggrund. Det er ikke bare dårligt nyt for de pågældende, som nu har en mindre tilskyndelse til at påtage sig et arbejde, men i høj grad også for det danske samfund som helhed, fordi vi ved, hvor vigtig beskæftigelse er for en succesfuld integration.

Virksomheder i hele landet og på tværs af brancher oplever lige nu en stor mangel på medarbejdere. Det er en mangel på medarbejdere, som ikke kun skyldes den nuværende økonomiske situation, men som i høj grad også bliver en strukturel udfordring for det danske arbejdsmarked i mange år fremover. Det er derfor utrolig ærgerligt, at kontanthjælpsaftalen ikke er med til at skabe de fornødne incitamenter til, at flere kommer i beskæftigelse og dermed kan bidrage til at afhjælpe virksomhedernes rekrutteringsudfordringer.

Alt i alt må man konkludere, at den nye kontanthjælpsaftale, trods enkelte lyspunkter, fremstår som endnu en forspildt mulighed for at forenkle det offentlige forsørgelsessystem og skabe forbedrede incitamenter for beskæftigelse. Et system, der desværre binder mange ressourcer, og som er meget lidt gennemskueligt for borgerne, virksomhederne og kommunerne, som administrerer området. Det vil det også fremadrettet være efter denne her aftale.

Debatindlægget blev bragt i A4 Beskæftigelse den 15. juli 2022.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE