Regeringens 2030-plan er uambitiøs

Beskæftigelse

Regeringens 2030-plan er uambitiøs

Pressemeddelelse

DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad, er skuffet over regeringens 2030-plan, som er blottet for konkrete initiativer, der kan skaffe flere hænder og hoveder til det danske arbejdsmarked. Den private beskæftigelse forventes endda at falde med hele 71.000 personer.

- Uambitiøs er desværre det første ord, som falder mig ind, når jeg læser regeringens 2030-plan. Der skrives meget om ”potentialer” i planen, men reelt indeholder den ikke ét eneste konkret initiativ, som vil skaffe flere hænder og hoveder til det danske arbejdsmarked. Det er meget problematisk i en tid, hvor praktisk talt alle sektorer mangler arbejdskraft – både nu og i de kommende år.

Sådan siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, som reaktion på den 2030-plan, som finansminister Nicolai Wammen netop har fremlagt på vegne af regeringen.

Regeringen glemmer tilsyneladende fuldstændigt, at det jo er den private sektor, som tjener pengene hjem til Danmark og dermed finansierer de offentlige institutioner.

Jacob Holbraad kalder det også et stort problem, at planen helt entydigt prioriterer den offentlige sektor over den private. Mens der forventes at være ansat 16.500 flere i den offentlige sektor i 2030, ser det helt anderledes ud i den private sektor, hvor der ifølge planen vil være hele 71.000 færre ansatte. Og den forbedring af den såkaldt strukturelle beskæftigelse på 21.000 – som udelukkende skyldes tidligere vedtagne reformer – spises for langt hovedpartens vedkommende af den offentlige sektor. Den strukturelle beskæftigelse forventes kun øget med 4.500 personer i den private sektor frem mod 2030.

- Regeringen glemmer tilsyneladende fuldstændigt, at det jo er den private sektor, som tjener pengene hjem til Danmark og dermed finansierer de offentlige institutioner. Derfor er det fuldstændig afgørende at have meget skarpt fokus på at sikre gode rammebetingelser for de private virksomheder, og det er i den grad dårlig nyt for hele samfundet, hvis den private beskæftigelse falder.

For mange fugle på taget

DA’s administrerende direktør opfordrer regeringen til at have langt mere fokus på reformer, som giver sikkert udbytte i form af flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Her kan den passende lade sig inspirere af de 28 forslag til konkrete reformer, som DA kom med i august.

- Regeringen peger som sådan på en række gode områder i 2030-planen, hvor man med forbedringer kan øge beskæftigelsen – blandt andet ved at reducere sygefraværet i den offentlige sektor. Men regeringen forsømmer helt at konkretisere de gode tanker. Derfor er det omtalte potentiale på 40.000 personer i planen reelt kun fugle på taget, og vi har brug for konkrete initiativer, som styrker beskæftigelsen nu og her.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE