Beskæftigelse

Rekordmange seniorer på seniorpension, førtidspension og fleksjob

DA Analyse

Mere end hver femte 60-64-årige modtager seniorpension, førtidspension eller fleksjob, hvilket er en rekordhøj andel. De flere ordninger øger antallet af seniorer, der ikke er i beskæftigelse.

Antallet af 60-64-årige på seniorpension, førtidspension eller fleksjob (inkl. ledighedsydelse) har været stigende de seneste år, hvor antallet er steget med 14.200 fuldtidspersoner fra 2015 til 2021.

Alene de to seneste år er antallet steget med 9.400 fuldtidspersoner, hvilket skyldes indførelsen af seniorpension. Hermed er antallet af fuldtidspersoner på seniorpension, førtidspension eller fleksjob mv. på 79.000 i 2021. Det er det højeste antal i over 15 år, jf. figur 1.

Ved årsskiftet trådte den tidlig pension i kraft, hvilket trækker endnu flere ud af arbejdsmarkedet. Indtil videre har knap 11.000 personer fået tilkendt retten til tidlig pension i 2022, hvoraf 3.700 er startet på ordningen pr. 1. januar 2022.

Desuden var der 14.600 fuldtidspersoner mellem 60 og 64 år på efterløn i 2021.

I disse år trækker overførselsordningerne således mange seniorer ud af arbejdsmarkedet, og forøger dermed manglen på medarbejdere i alle dele af det danske samfund.

 

Også når antallet af 60-64-årige på seniorpension, førtidspension eller fleksjob sættes i forhold til befolkningen i samme alder, er der tale om en rekord.

22,6 pct. af alle 60-64-årige er på seniorpension, førtidspension eller fleksjob, hvilket ligeledes er den højeste andel i over 15 år. Andelen er steget med ca. 2,4 procentpoint de to seneste år som følge af blandt andet indførelsen af seniorpension., jf. figur 2.

 

Mens andelen af 60-64-årige på seniorpension, førtidspension og fleksjob har været stigende de seneste fem år, har andelen af 55-59-årige på ydelserne i samme periode været stort set uændret, jf. figur 3.

Det vidner om, at stigningen blandt 60-64-årige primært skyldes indførelsen af seniorpension. Der er ingen indikation af, at helbredet blandt seniorer generelt er blevet forværret i forhold til tidligere år. Tværtimod stiger levealderen og ny teknologi har reduceret belastningen ved mange job. Hvis helbredet blandt seniorer generelt var svækket, så ville der også have været en stigning i andelen på førtidspension og fleksjob blandt de 55-59-årige.

 

Hvis levetidsindeksering af folkepensionsalderen lempes, som Pensionskommissionen skal belyse, vil det trække flere seniorer ud af arbejdsstyrken end det ellers ville være tilfældet, hvilket på lang sigt vil forværre virksomhedernes mulighed for at kunne rekruttere de ønskede medarbejdere. Desuden vil det medføre meget langvarige underskud på de offentlige finanser og true den langsigtede holdbarhed af dansk økonomi.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE