Beskæftigelse

Stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet blandt deltidsansatte i den offentlige sektor

DA Analyse

Der er et stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet i den offentlige sektor ved at løfte ansatte fra deltid til fuldtid. I september 2021 var det kun hver fjerde SOSU-hjælper i det offentlige der arbejdede fuldtid, mens 40 pct. af SOSU-assistenterne arbejdede fuldtid. For sygeplejersker og pædagoger er fuldtidsandelen lidt højere med hhv. 57 og 48 pct. Til sammenligning arbejder 73 pct. af alle privatansatte fuldtid.

 

I alt er der over 100.000 offentligt deltidsansatte i omsorgsfagene. Det dækker over 22.000 sygeplejersker, 27.000 pædagoger og 57.000 SOSU’er. Dermed er der et stort potentiale for at løfte arbejdsudbuddet ved at øge deres arbejdstid.

Det skal også ses i lyset af manglen på netop disse faggrupper i den offentlige sektor.

Det er vanskeligt at sætte tal på hvor mange fuldtidspersoner man kan løfte arbejdsudbuddet med, hvis man løfter de deltidsansatte op til fuldtid. Men det er nærliggende at se på den gruppe, som arbejder 28-35 timer om ugen.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de deltidsansatte i intervallet 28-35 timer ligger på ca. 32 timer. Hvis denne gruppe øgede deres arbejdstid med 5 timer om ugen til en fuldtidsstilling, ville det øge arbejdsudbuddet med 12.000 fuldtidsstillinger indenfor disse faggrupper. Potentialet bliver markant større, hvis også personer i intervallet 18-27 timer om ugen løfter deres arbejdstid op til fuldtid.

I DA’s 2030-plan fra august 2022 bliver der også sat fokus på at øge arbejdstiden i kommuner og regioner, hvor brugen af deltid er mest udbredt. En central del af DA’s 2030-plan er derfor, at der i 2030 skal være flere fuldtidsstillinger i kommuner og regioner. DA foreslår konkret, at kommunerne øger fuldtidsandelen med 10 pct. point mens regionerne øger fuldtidsandelen med 5 pct. point. Dette vurderes at øge arbejdsudbuddet med 6.000 fuldtidspersoner.

Sådan har vi gjort

Arbejdstiden er opgjort med udgangspunkt i september 2021. Opgørelsen dækker over personer 18-64 år, som i september 2021 var beskæftiget minimum 1 time. Ansættelsesforhold med mere end 75 timer pr. uge indgår ikke i opgørelsen. For hver lønmodtager er timetallet for alle ansættelsesforhold i måneden summeret. I tilfælde af flere ansættelsesforhold i september 2021 er stillingsbetegnelsen for den pågældende lønmodtager valgt pba. det ansættelsesforhold, hvor der er flest betalte timer.

 

Personer i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob og skånejob) og personer der var indskrevet på en uddannelse samtidig med ansættelsesforholdet (elever og studerende), indgår ikke i opgørelsen. Ansatte i den offentlige sektor dækker over ansatte i stat, regioner og kommuner. Ansatte i den private sektor dækker over ansatte i private virksomheder. Sociale kasser og fonde, offentlige virksomheder og private nonprofitorganisationer indgår således ikke i opgørelsen. Opgørelsen dækker over ca. 2,1 mio. ordinære lønmodtagere.

Sygeplejersker

Sygeplejersker i den offentlige sektor dækker over lønmodtagere i regioner og kommuner med stillingsbetegnelsen ’Sygeplejerske’ (DISCO: 222100, 222110, 222120).

SOSU-hjælpere

SOSU-hjælpere dækker over lønmodtagere i regioner og kommuner med stillingsbetegnelsen ’Social og sundhedshjælper’ (DISCO: 532110, 532210).

SOSU-assistenter

SOSU-assistenter dækker over lønmodtagere i regioner og kommuner med stillingsbetegnelsen ’Social og sundhedsassistent’ (DISCO: 532120, 532220).

 

Pædagoger

Pædagoger dækker over lønmodtagere i regioner og kommuner inden for stillingsbetegnelsen ’Pædagogisk arbejde’ i daginstitutioner, klub og skolefritidsordninger (DISCO: 2343). Pædagoger dækker dermed ikke over: pædagogisk assistent, pædagogisk medhjælp, socialpædagog og specialpædagog.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE