Beskæftigelse

Valgets vinder skal være villig til at reformere

Debatindlæg

Valget bør handle om, hvordan Danmark får mere vækst og flere arbejdspladser. Manglen på reformer vil gøre os fattigere.

Af Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

De politiske udspil fyger om ørerne i denne tid, og meget tyder på, at vi snart befinder os i en valgkamp. Emnerne vil være mange, og der vil nok også være tendens til, at løfterne kan blive dyre. I DA mener vi, at debatten først og fremmest skal handle om, hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser, hvorefter vi kan drøfte, hvordan vi bruger pengene.

Politisk lederskab handler også om at træffe beslutninger, som rækker ud over næste valgperiode. Vi skal have modet til at se længere ud i fremtiden og sørge for, at det danske samfund er økonomisk bæredygtigt langsigtet. Den største udfordring for dansk økonomi er manglen på medarbejdere. Det er den største væksthæmmer for erhvervslivet, og det er en stor forhindring for, at det offentlige kan sørge for eksempelvis børnepasning, undervisning og sundhed.

Manglende medarbejdere

Fremsynede politikere lavede for ca. ti år siden omfattende reformer. Blandt andet ved at vedtage højere efterløns- og folkepensionsalder. Det betyder, at den strukturelle arbejdsstyrke har været til stor gavn for danske virksomheder. Men effekten af de reformer er ved at klinge af. Samtidig er der intet, der tyder på, at arbejdsmarkedet er mættet af arbejdskraft. Tværtimod stiger beskæftigelsen fortsat, alene med 6700 personer i juni 2022. Stort set alle brancher melder, at manglen på medarbejdere er den største hindring for vækst.

Arbejdsløsheden i Danmark er historisk lav. På nær nogle få måneder lige inden finanskrisen har vi aldrig haft så få ledige, som vi har i dag. De ledige, som er tilbage, er næsten alle såkaldte søgeledige, som er uden arbejde i en kort periode mellem to job. Der står altså ikke tusindvis af ledige klar til at springe ind på danske virksomheder. Danske virksomheder kunne sælge flere produkter og servicer, men fordi de ikke kan få nok kvalificerede medarbejdere, må de sige nej. Det er vækst, velstand og velfærd, som går op i røg, når danske virksomheder siger nej til ordrer.

Problemet er bredt anerkendt. Regeringen og ansvarlige partier i Folketinget gik inden sommerferien sammen og sænkede beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, så det bliver lettere at få internationale medarbejdere til Danmark.

Det var godt og vigtigt. Senest har fagbevægelsen også foreslået trepartsforhandlinger om manglen på medarbejdere, primært med fokus på det offentlige. Dermed anerkender næsten alle aktører på arbejdsmarkedet nu, at mangel på medarbejdere er et problem i samfundet, som vi skal løse. Det er dog ikke nok at anerkende et problem. Man skal også være villig til at løse det gennem konkrete forslag. I DA har vi spillet ud med en ambitiøs 2030-plan, der giver mere end 60.000 flere medarbejdere til danske virksomheder og løfter velstanden i Danmark med mindst 24 mia. kr.

Vi skal have modet til at se længere ud i fremtiden og sørge for, at det danske samfund er økonomisk bæredygtigt langsigtet. Den største udfordring for dansk økonomi er manglen på medarbejdere

Vi skal blandt andet sikre, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet. Vi foreslår eksempelvis at droppe tidlig pension, så vi ikke sender raske og rørige medarbejdere hjem på sofaen, og øge præmien for dem, der bliver på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen.

Vi vil også gerne gøre det lettere for borgere fra nogle af EU-kandidatlandene at komme til Danmark for at arbejde. Vi skal have flere offentligt ansatte på fuldtid, og så skal vi stille krav om, at den offentlige sektor bliver vedvarende mere effektiv. Vi skal også justere en række offentlige ydelser, så det bliver mere attraktivt at have et arbejde. Det er blot et lille udpluk. Vi har 28 forslag, som vil gøre Danmark rigere. Udover at sikre flere medarbejdere til de hårdt pressede danske virksomheder løfter vores plan også det offentlige råderum med mere end 24 mia. kr. i 2030.

Vækst og arbejdspladser

Det er utroligt vigtigt for vores samfund, at den kommende valgkamp også kommer til at handle om, hvordan vi skaber mere vækst og flere arbejdspladser.

Den seneste valgperiode har været præget af stilstand og en mangel på vilje til at lave reformer, der gør Danmark rigere og stærkere. Uanset om regeringen bliver rød eller blå, så skal en kommende regering være villig til at forandre og reformere. Alternativt svækker man danskernes mulighed for at leve et godt liv, men også den grønne omstilling, plejen til de flere ældre og gode uddannelsesmuligheder for de unge.

Politikerne skal tage ansvar for, at Danmark fortsat er et land, som omverdenen ser på med beundring. Vi påstår ikke, at vi har alle svarene, men vi har nu givet et ambitiøst bud på, hvordan vi kan tackle nogle af fremtidens udfordringer. Vi ser også gerne på andre bud og er klar til at diskutere udfordringerne og finde løsninger, der vil gavne hele samfundet.

Bragt i Børsen den 31. august 2022. 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE