For mange har for lille gevinst ved at arbejde

Beskæftigelse

For mange har for lille gevinst ved at arbejde

Debatindlæg

370.000 personer har en lille økonomisk gevinst ved at arbejde. Derfor er det godt, at regeringen med skatteudspillet gør det mere attraktivt at arbejde. Men der er også brug for at kigge på, hvordan overførelsessystemet kan skrues bedre sammen, så der altid er en betydelig gevinst ved at arbejde.

- Af Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

Det er en vigtig sigtelinje i den økonomiske politik, at alle danskere, der står op hver morgen og går på arbejde, har en mærkbar økonomisk gevinst ved at arbejde. Men vi har samtidig relativt generøse offentlige overførsler, hvor personer uden for arbejdsmarkedet har adgang til en lang række ydelser og tilskud. Det gør gevinsten ved at arbejde meget lav for visse grupper.

En kortlægning af danskernes økonomiske gevinst ved beskæftigelse viser, at hele 370.000 personer har en lille økonomisk gevinst ved arbejde – dvs. at de får dækket mindst 80 pct. af deres indkomst som beskæftigede af den overførelsesindkomst, som de er berettiget til. Ufaglærte og faglærte udgør 280.000 af personerne med lav gevinst ved arbejde, og problemet er således særligt stort for ufaglærte og faglærte.

Når gevinsten ved at gå på arbejde er lille for så stor en del af arbejdsstyrken, kan det betyde, at flere hænger fast i passiv forsørgelse, fordi de måske søger mindre intensivt og bredt efter et nyt job.

Derfor er det også et skridt i den rigtige retning, at regeringen med sit skatteudspil har fokus på at give en håndsrækning til det arbejdende Danmark ved at gøre det mere attraktivt at arbejde. Samtidig sikrer udspillet 5.000 flere medarbejdere, som både den private og offentlige sektor har hårdt brug for.

Udspillet indebærer blandt andet, at beskæftigelsesfradraget sættes op, hvilket øger den økonomiske forskel mellem beskæftigelse og overførelse. For de 370.000 med lav gevinst ved arbejde stiger forskelsbeløbet med 200 kr. om måneden svarende til 2.400 kr. om året.

Det er en vigtig forbedring af den økonomiske gevinst ved at arbejde. Men det kan ikke stå alene, og det er fortsat nødvendigt at få kigget overførelsessystemet efter i sømmene, så der altid er en betydelig gevinst ved at arbejde.

Her har DA en række forslag, der gør det mere attraktivt at arbejde. Det omfatter f.eks., at mindrereguleringen af de offentlige overførelser (ekskl. dagpenge) skal fortsætte frem til 2030. Samtidig bør forhøjelserne af dagpengene i de første tre måneder, som trådte i kraft maj, rulles tilbage, da det kraftigt svækker incitamentet til at arbejde. Derudover foreslår DA også, at seniorer får en ekstra økonomisk gulerod til at arbejde både før og efter folkepensionsalderen.

Udover at disse forslag sikrer virksomhederne flere medarbejdere, så styrker de også incitamenterne til at arbejde. Med et generøst overførelsessystem er det nemlig afgørende, at der hele tiden er fokus på at sikre, at danskerne har en klar økonomisk gevinst ved at arbejde frem for at blive hjemme på sofaen og modtage penge fra det offentlige. Det er kun rimeligt, men det er også afgørende for, at vi i Danmark kan fastholde en høj beskæftigelse og højt velstandsniveau.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten/Finans den 21. november 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE