Beskæftigelse

Internationale medarbejdere afhjælper mangel på medarbejdere

DA Analyse

Brancher med udbredt mangel på medarbejdere har også mange internationale medarbejdere. Landbruget, byggeriet og hotel og restauranter er fx blandt de brancher med flest forgæves rekrutteringer og samtidigt blandt de brancher med en størst andel internationale medarbejdere. Uden udenlandsk arbejdskraft havde rekrutteringsudfordringerne været markant større.

De brancher, som har mange forgæves rekrutteringer, har typisk også relativt mange internationale medarbejdere.

I september 2022 til februar 2023 udgjorde internationale medarbejdere således 8 pct. af medarbejderne i de brancher, hvor antallet af forgæves rekrutteringer lå på eller over gennemsnittet på 22 pct. Til sammenligning udgjorde internationale medarbejdere 4 pct. af medarbejderne i brancher, hvor antallet af forgæves rekrutteringer var under gennemsnittet, jf. figur 1.

Dermed er der en klar tendens til, at udenlandsk arbejdskraft afhjælper mangel på medarbejdere i brancher, hvor der er rekrutteringsudfordringer.

 

Andelen af internationale medarbejdere er størst i landbruget, hvor næsten en femtedel af de ansatte er internationale medarbejdere. Herefter følger brancherne rejsebureau, rengøring mv., hoteller og restauranter samt byggeriet. De er typisk også nogle af de brancher, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst, jf. figur 2.

 

Internationale medarbejdere er således med til at sikre virksomhederne arbejdskraft til områder, hvor de mangler medarbejdere. En sidegevinst er også, at internationale medarbejdere er med til at afbøde konjunkturudsvingene på det danske arbejdsmarked. Sagt lidt forenklet, så kommer internationale medarbejdere til Danmark i gode tider og rejser hjem i mindre gode tider.

Et tydeligt eksempel er udviklingen under corona, hvor antallet af internationale medarbejdere faldt markant mere end den samlede beskæftigelse i forbindelse med første nedlukning i foråret 2020, jf. figur 3.

Efter genåbningen steg antallet af internationale medarbejdere hurtigt igen, hvilket har været med til at sikre virksomhederne arbejdskraft i takt med, at rekrutteringsudfordringerne gradvist er blevet større og større i 2021 og begyndelsen af 2022. Som følge af krigen i Ukraine og inflationskrisen er væksten i antallet af internationale medarbejdere efterfølgende bremset en smule op, hvilket også har været tilfældet for den samlede beskæftigelse.

 

Sådan har vi gjort

Antallet af internationale medarbejdere opgøres på baggrund af Jobindsats.dk og defineres som internationale statsborgere med lønindkomst i Danmark, der har erhverv som opholdsgrundlag. Nordiske statsborgere kan frit rejse til Danmark for at arbejde uden arbejdstilladelse, hvorfor opgørelsen også omfatter nordiske statsborgere i kategorien ’øvrige uden lønindkomst’, jf. Jobindsats.dk.

Opgørelsen af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR’s rekrutteringssurvey fra juni 2023 dækker jobopslag i perioden september 2022 til februar 2023, hvorfor antallet af internationale medarbejdere også opgøres som et gennemsnit over denne periode.

Bilag. Internationale medarbejdere og forgæves rekrutteringer fordel på brancher

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE