Lettere adgang til internationale medarbejdere kræver nytænkning og en stor overstregningstusch i regelbogen

Beskæftigelse

Lettere adgang til internationale medarbejdere kræver nytænkning og en stor overstregningstusch i regelbogen

Debatindlæg

Det er tid til et opgør med unødvendigt bureaukrati og symbolpolitik i lovgivningen, og så skal sagsbehandlingen rykkes ind i det 21. århundrede, hvis regeringens helt rigtige ambitioner om flere internationale medarbejdere skal blive til virkelighed.

Af Erik E. Simonsen, vicedirektør for beskæftigelse og arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening.

Trods en midlertidig nedgang i dansk økonomi vil vi stadig de kommende år mærke manglen på medarbejdere. Ikke kun i Danmark, men også i andre europæiske lande, hvor vi traditionelt har rekrutteret mange medarbejdere. Det kan vi ikke forvente, at vi kan i fremtiden.

Derfor har vi også i stigende grad brug for at kunne ansætte medarbejdere fra andre lande uden for EU. Lykkes vi ikke med at tiltrække flere internationale medarbejdere til Danmark, så risikerer vi at stå med uoverstigelige problemer i både den offentlige og den private sektor i de kommende år.

Derfor er det meget glædeligt, at regeringen har præsenteret et regeringsgrundlag, hvor man vil lette adgangen til internationale medarbejdere for virksomhederne – blandt andet at indføre en ny ordning med lavere beløbsgrænser og ved at sikre hurtigere og mere effektiv sagsbehandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Opgør med unødigt bureaukrati og track and trace-system for sager

DA hilser regeringens initiativer velkommen. Men flere midler og en lavere beløbsgrænse gør det ikke alene. Hvis regeringen vil nå i mål med ambitionerne om en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, så er det nødvendigt med et opgør med de mange regler og kompleksiteten i lovgivningen.

Reglerne er i dag så komplekse, at de skaber store forhindringer og barrierer for danske virksomheder, og mange virksomheder oplever, at rekrutteringer går tabt, når bureaukratiet tager overhånd. Derfor er der brug for, at regeringen hiver den store overstregningstusch frem og får fjernet nogle af de regler, der i dag er helt unødige.

Et godt sted at starte – særligt for en regering, som gerne vil bekæmpe unødige regler og bureaukrati – ville være at afskaffe kravet om en dansk bankkonto til internationale medarbejdere. Det er helt uproblematisk at afskaffe.

Lykkes vi ikke med at tiltrække flere internationale medarbejdere til Danmark, så risikerer vi at stå med uoverstigelige problemer

Samtidig bør regeringen se nærmere på de mange regler, som danske koncerner skal opfylde, for at medarbejdere i deres datterselskaber kan få lov at deltage i møder i Danmark. Er det fx rimeligt at bede en koncern om at søge opholds- og arbejdstilladelse til datterselskabernes ansatte for, at de kan være her i tre dage?

Man bør også afvikle de regler, som gør, at internationale medarbejdere risikerer et afslag på opholds- og arbejdstilladelsen, hvis myndighederne vurderer, at der tilbydes en for høj løn.

Med til en effektiv sagsbehandling hører også, at virksomhederne kan følge med i deres sager. Som det er i dag, må virksomhederne ringe ind til et callcenter, hvis de vil have en status på deres ansøgninger. Det er både ressourcekrævende og tidskrævende. Ikke kun for virksomhederne, men også for myndighederne, som skal bemande callcentret.

Der er brug for at bringe sagsbehandlingen ind i det 21. århundrede og få etableret et track-and-trace system hos SIRI, så virksomhederne selv kan følge med i deres sag – teknologien eksisterer allerede i dag, den skal bare tages i brug. Det bør regeringen afsætte midler til.

Debatindlæg bragt i Berlingske den 10. januar 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE