Større samarbejde med den private sektor skal løfte beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelse

Større samarbejde med den private sektor skal løfte beskæftigelsesindsatsen

Debatindlæg

Private aktører skal have bedre muligheder for at tilbyde deres services i beskæftigelsesindsatsen, så længe de har de rette kvalifikationer. Samtidig bør virksomhedsrettet aktivering være førstevalget, da man ved, at det er den mest effektive måde at få ledige tilbage i beskæftigelse.

Af Erik E. Simonsen, vicedirektør for beskæftigelse og arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening. 

Trods inflation og krig i Europa har vi i Danmark i øjeblikket en historisk høj beskæftigelse og lav ledighed.

Det skyldes i høj grad dygtige danske virksomheder og en kompetent arbejdsstyrke. Men det skyldes også, at dele af den aktive beskæftigelsesindsats i dag fungerer godt. De dele skal vi holde fast i, når fremtidens beskæftigelsesindsats skal udformes.

Samtidig er det dog vigtigt, at vi er åbne over for forandring. For indsatsen kan blive bedre og billigere. Vi skal fjerne ordninger, der ikke virker, ledige skal i højere grad have tilbud, der hurtigere fører til beskæftigelse, og der skal ryddes op i unødige regler og processer.

Det gælder også i forhold til den private sektors muligheder for at understøtte den aktive beskæftigelsesindsats.

Flere private aktører i beskæftigelsesindsatsen

I dag er borgerne bundet til jobcenterets eller a-kassernes tilbud, da de to aktører politisk har fået overdraget en stigende del af opgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Det har haft som konsekvens, at markedet for private jobrådgivere stort set er blevet elimineret.

Det, mener vi i DA, skal ændres, når beskæftigelsesindsatsen skal gentænkes. Som det er i dag, mangler der konkurrence og gennemsigtighed i forhold til udbydere, pris og kvalitet.

Derfor mener vi, at man bør åbne for flere godkendte aktører i beskæftigelsesindsatsen, så alle med de rette kvalifikationer skal kunne tilbyde deres service på lige fod – uagtet om der er tale om en a-kasse, en offentlig instans eller en privat aktør.

Mere konkret foreslår vi, at man opretter en digital portal med alle godkendte aktører, som borgerne så kan vælge frit imellem ud fra oplysninger om blandt andet aktørens succesrate, dækningsområde og målgruppe.

En sådan ordning ville give ledige større valgfrihed og samtidig sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats, hvor borgerne kommer hurtigere i arbejde. Den overordnede beskæftigelsesindsats skal dog stadig bygge på pligt til selv at gøre en indsats og ret til at få hjælp og råd.

Virksomhedsrettet aktivering bør være førstevalget

Det er vigtigt at bruge skatteborgernes pengene så effektivt som muligt. Derfor skal virksomhederne involveres mere, da forskningen viser, at virksomhedsrettet aktivering er både billigt og mest effektivt. Det virker, når ledige kommer i kontakt med en privat virksomhed.

Derfor bør fremtidens beskæftigelsesindsats have som målsætning, at mindst 75 procent af aktiveringen skal være virksomhedsrettet – enten i form af ordinære timer, løntilskud eller virksomhedspraktik. De forløb kan så kombineres med jobrettet opkvalificering og andre aktiviteter ud fra en vurdering af den konkrete borgers behov.

Forskningen viser, at virksomhedsrettet aktivering er både billigt og mest effektivt.

En sådan ændring vil dog samtidig kræve, at vi får kigget nærmere på de begrænsninger, der i dag er i forhold til, hvor meget virksomheder må deltage i beskæftigelsesindsatsen. I dag må der højest være 1 person i støttet beskæftigelse for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, mens større virksomheder må have 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Skal omfanget af virksomhedsrettet aktivering øges, er det afgørende, at virksomhederne må stille flere pladser til rådighed. Derfor er der også brug for at harmonisere reglerne, så der kan være én person i støttet beskæftigelse for hver fem ordinært ansatte uanset virksomhedens størrelse.

Det vil ikke alene forenkle regelsættet, men også give plads til flere i aktivering på virksomhederne til gavn for både de ledige, virksomhederne og de offentlige kasser.

Debatindlæg bragt i Altinget den 8. marts 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE