Vi kan ikke undvære seniorerne på arbejdsmarkedet

Beskæftigelse

Vi kan ikke undvære seniorerne på arbejdsmarkedet

Debatindlæg

Selvom mange virksomheder gerne vil seniorerne – og seniorerne gerne vil virksomhederne – føler seniorerne ikke altid sig på lige fod med de øvrige medarbejdere. Derfor er der behov for en ny fortælling om seniorer på arbejdsmarkedet.

Af Erik E. Simonsen, vicedirektør for beskæftigelse og arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening, og Palle Smed, direktør for Faglige Seniorer.

Vi har brug for, at flere seniorer bliver på arbejdsmarkedet, og mange vil også gerne arbejde længere. Alligevel er der med de seneste års diskussioner om Arne- og Seniorpensionen opstået en uværdig generalisering af alle seniorer som nogle, der er nedslidte, sakker bagud og hverken kan eller vil arbejde mere.

Intet kunne imidlertid være længere fra sandheden.

Rigtig mange seniorer både kan og vil fortsætte deres arbejdsliv – og virksomhederne vil også gerne have dem og deres mange års erfaringer.

Det kommer ikke mindst til udtryk ved, at ledigheden blandt seniorer er fuldstændig på niveau med arbejdsmarkedet som helhed, og beskæftigelsen stiger måned for måned.

Langtidsledigheden er dog fortsat lidt højere end den er for befolkningen generelt, og er man først blevet ledig i en høj alder, er vejen tilbage til arbejdsmarkedet for nogen lang. Det har vi alle pligt til at afhjælpe.

Seniorer er en ressourcestærk og attraktiv arbejdskraft

Selvfølgelig er der nogle seniorer, som har brug for at trække sig tilbage før folkepensionsalderen. Men der er også rigtig mange, som har et godt helbred, som er glade for deres arbejde, og som hver dag bidrager med stor erfaring og knowhow.

Alene de seneste 10 år er der kommet 136.000 flere lønmodtagere over 60 år i arbejde – og antallet af seniorer, som vælger at arbejde efter pensionsalderen, er også fordoblet. Det er til stor gavn for virksomhederne men også til gavn for seniorerne selv.

Det understreger en ny undersøgelse fra projektet SeniorKlar, som Faglige Seniorer og den uddelende fond Østifterne står bag.

I undersøgelsen har mere end 14.000 seniorer deltaget, og helt kort er konklusionen, at de, der fortsætter med at arbejde til efter pensionsalderen, er lykkeligere og mindre ensomme end dem, som trækker sig før tid eller ved folkepensionsalderen.

Det skyldes, at de ældre er utrolig glade for deres job, de oplever, at det giver mening, og at de har et godt tilhørsforhold til arbejdspladsen og deres kollegaer.

Resultatet er særdeles glædeligt, men i virkeligheden ikke så overraskende. For langt de fleste af os betyder arbejdsglæde og tilhørsforhold meget for trivslen. Så hvorfor skulle det ikke gøre sig gældende, bare fordi man bliver 60, 65 eller 70 år?

Vi skal sammen understøtte seniorers arbejdsliv

Når talen falder på, hvordan vi får flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet, handler det derfor netop om at få sat fokus på den positive fortælling om den ressourcestærke senior, hvor virksomhederne også har et ansvar for at blive endnu bedre til at vise seniorerne, at vi gerne vil have dem til at blive.

På alt for mange arbejdspladser er det en norm, at man trækker sig ved folkepensionsalderen, og derfor får mange medarbejdere og ledere slet ikke talt om muligheden for at blive. Her skal virksomhederne blive bedre til at spørge seniorerne, om de ikke har lyst til at blive i stedet for at spørge, hvornår de går fra. Og ikke mindst gøre samtalen konkret: hvad skal der til for, at den enkelte vil fortsætte i jobbet?

Højt på seniorernes ønskeseddel er muligheden for større fleksibilitet. Samtidig skal vi huske seniorerne på de mange fordele, der er ved at forblive en del af arbejdsfællesskabet, særligt fordi flere undersøgelser viser, at mange af de seniorer, der trækker sig tilbage, egentlig gerne ville blive lidt længere.

Endelig skal vi som samfund huske at takke seniorerne for at fortsætte med at tage en tørn til gavn for os alle.

Det kan man for eksempel gøre ved at forlænge seniorpræmien og indføre en bonus henimod folkepensionsalderen for de seniorer, der i forvejen har haft et langt arbejdsliv, hvis de vælger at fortsætte med at arbejde.

Debatindlæg bragt i Altinget den 20. november 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE