Beskæftigelse

Vigtigt fokus på at få flere tættere på arbejdsfællesskabet

Pressemeddelelse

Reformkommissionen kommer med sin tredje – og sidste – reformrapport med mange gode forslag til, hvordan flere fra gruppen på kanten af arbejdsmarkedet kan hjælpes.

Reformkommissionen kommer med sin tredje – og sidste – reformrapport med mange gode forslag til, hvordan flere fra gruppen på kanten af arbejdsmarkedet kan hjælpes.

Unge og voksne med forskelligartede problemer udgør en betydelig udfordring for vores velfærdsmodel, og det koster dyrt – både for den enkelte og for samfundet – at vi i dag har en stor gruppe af unge, der hverken er i job eller under uddannelse.

Derfor skal Reformkommissionen have ros for at tage livtag med opgaven om at få unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet tættere ind på arbejdsfællesskabet i deres sidste reformrapport "Nye veje for udsatte unge og voksne".

Sådan lyder hovedbudskabet fra DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad.

- Det er afgørende at styrke beskæftigelsesindsatsen, og det er godt, at kommissionen har fokus på virksomheder, småjobs og løntimer i deres anbefalinger. Det gælder også brugen af fritidsjob i forhold til unge, der kan være et vigtigt første skridt til at komme ind på arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad.

Et andet positivt element er, ifølge DA’s administrerende direktør, at kommissionen foreslår at afskaffe uddannelsespålægget for de unge, hvilket DA-fællesskabet længe har foreslået.

- Uddannelsestrætte unge på offentlig forsørgelse motiveres ikke af mere uddannelse. Derfor er det helt rigtigt set, at kommissionen vil give unge mulighed for at få en jobrettet indsats i stedet, lyder det fra Jacob Holbraad.

Vigtig med frivillig udbygning af offentlig-private partnerskaber

Kommissionen har mange gode eksempler på, hvordan virksomhederne allerede løfter en stor opgave i forhold til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde. Det vil virksomhederne også gerne fortsætte med.

- Vi bakker derfor op om kommissionens opfordring til at udbygge samarbejde og partnerskaber mellem kommuner og virksomheder. Det bør naturligvis ske gennem frivillighedens vej. At udbrede brugen af sociale klausuler er ikke vejen frem, siger Jacob Holbraad.

Endeligt roser DA’s administrerende direktør kommissionens forslag om at udvide IGU-ordningen, da den har bidraget til at få flere flygtninge i arbejde.

- Der er et potentiale i at udvide målgruppen for IGU, som har været en succes. Men det er afgørende, at ordningen ikke bliver for bureaukratisk og ufleksibel, da det helt kan afholde virksomheder fra at bruge ordningen, påpeger Jacob Holbraad.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE