Drop sortsynet på seniorerne

Beskæftigelse

Drop sortsynet på seniorerne

Debatindlæg

Virksomhederne anser generelt seniorerne for attraktive medarbejdere, som har kompetencer og erfaring fra et langt arbejdsliv.

Af Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

I sidste uge kom endnu et indlæg i denne avis om seniorernes trængsler på det danske arbejdsmarked. Denne gang fra AE-rådets cheføkonom, Sofie Holme Andersen. Det er blot endnu en replik i en lang række indlæg og artikler, som er præget af et uforståeligt sortsyn om, at seniorerne har det svært på det danske arbejdsmarked og har svært ved at finde beskæftigelse.

Et sortsyn, som heldigvis ikke har noget med virkeligheden at gøre. Virkeligheden er, at seniorerne er en stor succes på det danske arbejdsmarked.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen for 60+-årige er steget med over 70 pct. i de seneste ti år, mens beskæftigelsen for de øvrige aldersgrupper er steget med godt 10 pct. Samtidig er seniorernes ledighedsprocent på et historisk lavt niveau.

Også lavere end 25-39-åriges ledighedsniveau – og kun marginalt højere end 40-59-åriges ledighedsniveau. Det samme gør sig gældende for langtidsledigheden for seniorerne, som er den laveste i EU. Ikke nok med det, så er Danmark europamester, når det gælder om at få ledige seniorer i job.

Alt i alt går det faktisk temmelig godt med seniorerne på det danske arbejdsmarked. Disse fakta har DA dokumenteret igen og igen.

Desværre uden, at det tilsyneladende gør indtryk på AE og andre, som dyrker sortsynet på seniorerne. I stedet refererer man til mere usikre spørgeskemaundersøgelser, som er baseret på begrænsede stikprøver for at finde hår i suppen.

Sofie Holme Andersen refererer i sit indlæg til en spørgeskemaundersøgelse fra Aalborg Universitet, som ud fra fiktive jobansøgere konkluderede, at der er lavere sandsynlighed for, at arbejdsgivere vil ansætte seniorer end yngre personer. Heldigvis fortæller de hårde fakta om seniorernes ledighed og beskæftigelse en anden historie.

AE’s læsning af Aalborg-studiet er i øvrigt meget selektiv, fordi der faktisk er en masse positive resultater vedrørende seniorerne på det danske arbejdsmarked i undersøgelsen. Undersøgelsen konkluderer f.eks., at der er sket en markant stigning fra 2018 til 2022 i andelen af arbejdspladser, som gør en indsats for at fastholde seniorer frem til eller ud over pensionsalderen.

Den viser også, at seniorerne i mindre grad end deres yngre kollegaer bliver ramt af afskedigelser, når der er fyringsrunder på virksomhederne. Desværre får disse resultater ikke meget opmærksomhed. Men de peger alle på, at virksomhederne generelt anser seniorerne for attraktive medarbejdere, som har kompetencer og erfaring opbygget gennem et langt arbejdsliv. Alt i alt ligger virkeligheden milevidt fra den, som AE’s cheføkonom opererer i.

Lad os derfor vende debatten væk fra myter og halve sandheder om seniorer på arbejdsmarkedet. Lad os i stedet forholde os til, hvordan vi får endnu flere seniorer i beskæftigelse – og måske endnu vigtigere, hvordan vi inkluderer endnu flere seniorer på arbejdsmarkedet.

Debatindlæg bragt i Børsen d. 5. februar 2024.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE