Beskæftigelse

Flere unge er kommet i job

DA Analyse

Gennem de seneste 10 år er de unge strømmet ind på arbejdsmarkedet, hvilket har bidraget til rekorder i beskæftigelsen.

Siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med ca. 423.000 personer. Andelen af personer i befolkningen i lønmodtagerbeskæftigelse i alderen 15-74 år er steget fra knap 59 pct. i 2013 til knap 66 pct. i 2023 – en stigning på ca. 7 procentpoint. Hertil kommer personer, der er selvstændige.

Stigningen i beskæftigelsen har især fundet sted blandt de unge og ældre. For aldersgruppen 30-59-årige, som udgør en stor andel af de beskæftigede på arbejdsmarkedet, har udviklingen været mere beskeden, jf. figur 1.

 

Den store succes med at få flere seniorer i arbejde er velkendt, men unge bidrager altså også markant til fremgangen i beskæftigelse. 156.000 flere 15-29-årige er i beskæftigelse i 2023, end det var tilfældet 10 år tidligere. Tager man højde for, at der er kommet flere 15-29-årige i befolkningen i løbet af de 10 år, så svarer stigningen til 108.000 flere i beskæftigelse.

Beskæftigelsesfrekvensen er steget fra 57,2 til 66,7. Præcis to ud af tre 15-29-årige har altså nu et job.

Den store stigning i beskæftigelsen for unge kan skyldes at flere har sabbatår, hvor de arbejder. Andelen af 18-24-årige, der modtager SU, er således faldet fra 43 pct. i 2013 til 37 pct. i 2023. Mange i denne aldersgruppe er under uddannelse, og her kan en højere beskæftigelse være drevet af, at flere har et studiejob.

Beskæftigelsen i de yngste aldersgrupper kan næppe hæves markant, da den nu er tæt på samme niveau som for store dele af befolkningen. Beskæftigelsen for unge adskiller sig dog fra befolkningen ved, at fuldtidsbeskæftigelsen er væsentligt lavere. Mange unge har således et deltidsjob.

Der er fortsat et potentiale for at øge beskæftigelsen for seniorer. Det gælder særligt 64-74-årige. Beskæftigelsesfrekvensen for 64-årige er 51 pct., mens den er 13 pct. for 70-årige.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE