Beskæftigelse

Gode takter i ekspertudvalgets anbefalinger for fremtidens beskæftigelsessystem

Pressemeddelelse

Det er godt med forenkling af de mange forsørgelsesordninger, men der er behov for mere faste rammer for den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen.

Ekspertudvalget for fremtidens beskæftigelsesindsats er netop kommet med dets anbefalinger til en reform af beskæftigelsessystemet, og der er flere gode takter blandt anbefalingerne.

Sådan lyder det fra DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad:

- Vi står i en situation, hvor vi både nu og i fremtiden vil have en stor mangel på medarbejdere. Her er det helt afgørende, at vi får et mere effektivt beskæftigelsessystem, som sikrer, at ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse, og virksomhederne får hjælp til at få de medarbejdere, som de har brug for. Det er der flere af anbefalingerne, der har øje for, siger Jacob Holbraad.

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at man reducerer antallet af målgrupper fra 13 til 5, hvor for eksempel ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, revalideringsydelse og seniorjob bortfalder.

- Det er en god idé at få ryddet op i de mange ordninger. Det har medført uklarhed blandt borgerne og alt for mange administrative omkostninger i kommunerne. Derudover ved vi erfaringsmæssigt, at færre ordninger giver færre offentligt forsørgede, hvilket kan være med til at sikre flere medarbejdere til både de private og offentlige arbejdspladser, som vi har hårdt brug for, siger Jacob Holbraad.

Det er dog fortsat muligt at forenkle yderligere ved for eksempel også at afvikle ledighedsydelse, påpeger DA’s administrerende direktør.

Blandt andre gode takter foreslår ekspertudvalget, at man fjerner de fleste forlængelsesregler for sygedagpenge, ligesom eksperterne også foreslår, at uddannelsespålægget for unge bør bortfalde, så det fremover er op til den enkelte kommune at vurdere, om et tilbud om uddannelse er relevant.

Bekymring i forhold til organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

Ekspertudvalget foreslår også, at man fjerner det nuværende krav til, at kommunerne skal have et jobcenter. I stedet skal kommuner selv kunne beslutte organiseringen af deres beskæftigelsesindsats ved eksempelvis at sammenlægge arbejdsmarkeds- og socialforvaltning eller placere det nuværende jobcenter i erhvervsafdelingen.

- Det kan svække samarbejdet mellem kommuner og virksomheder markant, hvis virksomhederne skal forholde sig til mange forskellige kommunale måder at organisere sig på. Der er brug for mere faste rammer her, siger Jacob Holbraad.

Endelig peger ekspertudvalget på, at der bør være frit valg af digitale jobsøgningstilbud hos andre aktører efter kommunal visitation.

- Intentionen bag forslaget er godt, men forslaget er meget svagt i forhold til frit valg og inddragelse af private aktører. Her er der brug for at tænke videre, så der bliver en større konkurrence om at sikre, at borgerne hurtigt kommer i job igen, siger Jacob Holbraad.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE