Beskæftigelse

Ledige har ekstremt højt sygefravær

DA Analyse

Ledige på dagpenge har et meget højere sygefravær end personer i job, viser en ny analyse fra DA. Det højere sygefravær for dagpengemodtagerne svarer til ca. 12.000 fuldtidspersoner.

Ledige har et markant højere sygefravær end personer i job. Det viser ny DA-analyse.

I 2023 var det 17,2 procent af dagpengemodtagerne, der modtog sygedagpenge, mens det kun gjaldt 2,7 procent af de beskæftigede, jf. figur 1.

 

Det betyder, at dagpengemodtagere har et længerevarende sygefravær, der er mere end seks gange højere end personer i beskæftigelse. Særligt de seneste tre år er spændet mellem de to grupper vokset, hvor sygefraværet for dagpengemodtagere i gennemsnit har været 17,6 procent, mens det blandt beskæftigede har ligget på 2,9 procent.

Hvis antallet af sygedagpengemodtagere for forsikrede ledige var på samme niveau som for beskæftigede, så ville den effektive arbejdsstyrke være ca. 12.000 personer større.

Ujævn fordeling blandt a-kasserne

Der er store forskelle i fordelingen af dagpengemodtagere, der er sygemeldt så længe, at de overgår til sygedagpenge, når man ser på de forskellige a-kasser.

Her tegner 3F sig for næsten 20 procent af alle dagpengemodtagere, der overgår til sygedagpenge.

 

Ser man derimod på, hvilke a-kasser, som har den højeste andel af dagpengemodtagere på sygedagpenge, så ligger de offentlige a-kasser i højere grad i toppen med FOA, som den a-kasse med flest af deres dagpengemodtagere på sygedagpenge, jf. figur 3

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE