Beskæftigelse

Rekordhøj mangel på medarbejdere i EU svækker danske virksomheders rekrutteringsmuligheder

DA Analyse

Manglen på medarbejdere er et fænomen, der langt fra kun er begrænset til danske virksomheder. I hele Europa er manglen på medarbejdere stigende.

Manglen på medarbejdere i EU er på et meget højt niveau.

Inden for industrien er det næsten hver fjerde virksomhed, der må begrænse produktionen, fordi de ikke har medarbejdere nok, mens det indenfor byggebranchen og service er 3 ud af 10 virksomheder, der mangler medarbejdere.

 

Stor mangel på medarbejdere i Polen

Polen er det land, der har flest udenlandske medarbejdere i Danmark.

I oktober 2023 var der knap 48.000 beskæftigede fra Polen i Danmark svarende til mere end 39.000 fuldtidsbeskæftigede.

Samtidig er Polen blandt de lande med størst mangel på medarbejdere i EU. Manglen på medarbejdere i Polen er nemlig rekordstor. Næsten 3 ud af 4 virksomheder inden for byggeri oplever, at mangel på medarbejdere begrænser deres produktion, mens det samme gælder for 2 ud af 3 virksomheder inden for industri.

Endeligt oplever mere end hver anden virksomhed inden for service også, at mangel på medarbejdere hæmmer deres vækstmuligheder.

 

Beskæftigelsen fra EU-medarbejdere stiger i et langsommere tempo end tidligere

Manglen på medarbejdere i EU, Polen og andre østeuropæiske lande har betydning for Danmark. Europæere og østeuropæere har alle bidraget til at øge beskæftigelsen og velstanden i Danmark markant.

Men medarbejdermanglen, den demografiske udvikling og stigende velstand i særligt de østeuropæiske lande kan betyde, at vi ikke længere kan regne med EU-borgernes store bidrag til beskæftigelsen.

Antallet af medarbejdere med EU-pas stiger fortsat, men væksten i beskæftigelsen er aftagende. Fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023 steg beskæftigelsen for EU-borgere med 2,5 pct. For østeuropæere var stigningen 1 pct. Begge tal er den laveste stigning i mange år, når man ser bort fra tiden omkring corona-årene i slutningen af 2019 til starten af 2021.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE