EU og international

Ny hjælpepakke skal mindske risikoen for arbejdsløshed i EU

Artikel

EU har lavet en ordning, der skal hjælpe de europæiske lande med at mindske risikoen for arbejdsløshed i kølvandet på coronakrisen. Ordningen, der kaldes SURE, er i dag blevet godkendt af Rådet for den Europæiske Union.

EU-lande, der er hårdt ramt af coronakrisen, har gennem SURE mulighed for at låne penge af Europa-Kommissionen til at finansiere øgede offentlige udgifter i forbindelse med COVID-19. Dette inkluderer blandt andet nationale lønkompensationsordninger, som skal sikre, at befolkningerne i EU-landene forbliver i beskæftigelse under krisen.

Der er tale om en samlet ramme på 100 mia. euro, som finansieres ved, at medlemslandene tilsammen stiller med 25 procent af rammen som garanti. Herefter kan Kommissionen på vegne af Unionen indhente midler ved hjælp af lån på de finansielle markeder eller ved udstedelse af obligationer. Danmarks andel af garantien udgør ca. 2,3 procent, svarende til 4,3 mia. kr.

- Coronakrisen gør det nødvendigt at garantere, at de lande, der er særligt hårdt ramt, har adgang til ressourcer, så økonomien i de enkelte lande ikke kollapser. Det er i krisetider, at det bliver særligt tydeligt, at de europæiske lande kan mere sammen end hver for sig. Det er i alles interesse, at ingen af de europæiske økonomier bliver svækket mere end nødvendigt. EU er for alle medlemslandene det vigtigste marked, siger Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk Chef i DA, og fortsætter:

- Men det er også vigtigt, at de redskaber, der bliver taget i anvendelse nu, ikke udvikler sig til noget permanent, som på længere sigt kan underminere arbejdsmarkedspolitikken som et rent nationalt anliggende. Derfor er det positivt, at den bistand, landene kan modtage via SURE, er i form af lån og ikke et tilskud. Det betyder, at de lande, der benytter sig af muligheden for at låne til en favorabel rente, også efter krisen har en tilskyndelse til at føre en sund og holdbar finanspolitik.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL