DA’s vision for EU2030

EU og international

DA’s vision for EU2030

Artikel

EU startede som et fredsprojekt og har udviklet sig markant siden Danmarks indtræden i EF i 1973. I mere end 30 år har det indre marked været en hjørnesten i samarbejdet, der har skabt fremgang, velfærd og velstand for EU-medlemslandene.

Det er en meget positiv historie, og i DA ser vi EU som et essentielt og ubetinget nødvendigt fællesskab. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at EU’s initiativer på fx arbejdsmarkedsområdet ikke må underminere vores velfungerende danske arbejdsmarkedsmodel.

Vores vision for EU2030 er derfor et balanceret samarbejde, der:

  • fremmer et velfungerende indre marked
  • udvikler arbejdsstyrkens kompetencer
  • sikrer lige muligheder
  • styrker et socialt Europa
  • omfavner nye digitale værktøjer

Under hvert af disse fem temaer finder du mere konkrete sigtelinjer, som vi bruger som pejlemærker i DA-fællesskabets arbejde med at udvikle EU i en retning, der gavner alle virksomheder og lønmodtagere – både i Danmark og i EU.

Læs mere om vores visioner og europapolitiske sigtelinjer her: DA's europæiske sigtelinjer - EU2030

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL