Sverige og Norge foran Danmark på integrationen

Integration

Sverige og Norge foran Danmark på integrationen

DA Analyse

Flygtninge, der er ankommet til Skandinavien siden årtusindskiftet, har langt større sandsynlighed for at være i arbejde, hvis de landede i Norge eller Sverige end i Danmark. Det gælder begge køn, men især flygtningekvinderne.

Når det kommer til at få flygtninge i beskæftigelse, går den skandinaviske guldmedalje til Sverige. Norge tager sølvmedaljen, mens Danmark halter efter og må tage til takke med bronze.

Nye tal, der følger flygtninge og indvandrere over en længere årrække, viser, at der er stor forskel på de skandinaviske lande ift., hvor stor en andel der er i beskæftigelse, når de har opholdt sig i modtagerlandet i op til 20 år.

Blandt flygtninge, der i 2016 havde opholdt sig i Danmark mellem 15 og 19 år, var 45 pct. af mændene og 37 pct. af kvinderne i beskæftigelse. I Norge var det tilfældet for 57 pct. af mændene og 55 pct. af kvinderne, mens det i Sverige gjaldt for 68 pct. af mændene og 65 pct. af kvinderne. I kvindernes tilfælde er sandsynligheden tæt på at være dobbelt så stor for, at de er i beskæftigelse i Sverige frem for i Danmark.

Nabolande får flere flygtninge i job

Ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret på offentlige ydelser

De ikke-vestlige indvandrere udgjorde 8 pct. af alle 16-64-årige i Danmark i 2016, men fylder mere i tallene for offentligt forsørgede. De udgjorde 29 pct. af alle mandlige kontanthjælpsmodtagere og 35 pct. af alle kvindelige kontanthjælpsmodtagere i 2016. Tilsvarende er 13 pct. af alle kvindelige førtidspensionister og 16 pct. af alle mandlige førtidspensionister ikke-vestlige indvandrere.

Stadig for mange ikke-vestlige indvandrere på off. forsørgelse

Ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret på offentlig forsørgelse

Læs mere om

INTEGRATION