Store kommunale forskelle på integrationen

Integration

Store kommunale forskelle på integrationen

DA Analyse

Der er markante forskelle mellem kommunerne målt på, hvor mange indvandrere og flygtninge, der er er i job og, i hvor høj grad jobcenteret gør brug af effektive redskaber.

Beskæftigelsesindsatsen ligger hos kommunernes jobcentre, og kommunerne spiller dermed en afgørende rolle i, om indvandrere og flygtninge kommer i beskæftigelse.

I gennemsnit er 40 pct. af alle 16-64 årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i ustøttet beskæftigelse. Fra kommune til kommune varierer andelen dog fra ca. 30 pct. til over 50 pct.

 

 

Samme tendens gør sig gældende blandt helt nytilkomne flygtninge. Fokuseres der alene på denne gruppe, er der dog samtidig en klar tendens til, at flere kommer i beskæftigelse. Fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2018 er andelen i beskæftigelse (ustøttet og støttet) næsten fordoblet fra 23 pct. til  43 pct. Der er i perioden indført en integrationsydelse, gennemført en trepartsaftale, og samtidig er efterspørgslen efter arbejdskraft steget. Alt dette må forventes at have en indvirkning på udviklingen.

Det tyder dog på, at der er potentiale for øget beskæftigelse i flere kommuner. Eksempelvis har 25 pct. af flygtninge i Norddjurs kommune et job mod 66 pct. i Frederiksberg kommune.

Vælg en kommune fra listen for at se udviklingen for den enkelte kommune.

 

Læs mere om

INTEGRATION