Integration

Vigtig forlængelse af integrationsordning

Pressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev fredag den 11. februar enige om at forlænge IGU-ordningen i yderligere 1,5 år. Med aftalen sikres det, at flygtninge fortsat har gode muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Med trepartsaftalen skabes der sikkerhed om IGU (Integrationsgrunduddannelsen), så ordningen forlænges indtil den 1. januar 2024. Ordningen kan dermed fortsat bidrage til at give flygtninge et nemmere fodfæste på det danske arbejdsmarked. Med aftalen forpligter parterne sig også til at diskutere forbedringer af ordningen senest 1. halvår 2023, når Reformkommissionen er kommet med deres anbefalinger om at forbedre integrationen.

Direktør i DA Fini Beilin siger:

- IGU-ordningen er en succeshistorie på integrationsområdet, og vi er derfor glade for, at vi med aftalen forlænger ordningen. IGU har bidraget til at give flygtninge en trædesten til arbejdsmarkedet, og det er positivt både for den enkelte flygtning, for virksomhederne og for samfundet, at flere kommer i beskæftigelse.

- Aftalen løser ikke alle integrationsproblemerne, og det er ingen hemmelighed, at vi gerne så, at ordningen blev udbredt til en større målgruppe, så endnu flere personer med et integrationsbehov kunne blive omfattet. Vi ser derfor frem til Reformkommissionens anbefalinger, og vi ser også frem til igen at indgå i konstruktive drøftelser om integration med regeringen fremover.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) blev oprindeligt etableret med Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration i 2016. IGU’en indebærer, at flygtningen bliver ansat på en virksomhed med ret til 23 ugers uddannelse i løbet af en 2-årig periode.

Læs mere om

INTEGRATION