Integration

Indvandrerkvinder stormer frem i voksenlærlingeordningen

DA Analyse

Indvandrerkvinders brug af voksenlærlingeordningen er tæt på seksdoblet siden 2018, viser analyse, som DA har udarbejdet.

Voksenlærlingeordningen bliver stadigt mere populær, og flere og flere indgår en voksenlærlingeaftale med en virksomhed.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som DA har analyseret.

Siden 2018 og frem til 2023 er antallet af voksenlærlinge næsten fordoblet fra 7.561 til 14.383 personer – og særligt blandt kvinderne er ordningen blevet populær, hvor der næsten er sket en tredobling i antallet.

Udviklingen betyder, at kvinderne nu udgør 54 procent af alle voksenlærlinge mod 39 procent i 2018.

- Det er positivt, at tilgangen til voksenlærlingeordningen er steget så markant de seneste 5 år. Samtidig tegner udviklingen et billede af et uddannelsestilbud, der med tiden har fået stor succes med at rekruttere kvinder. I DA har vi et stort fokus på at få flere kvinder til at vælge den faglærte vej, så vi er meget glade for, at det kan ske gennem voksenlærlingeordningen, lyder det fra Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef i DA.

 

Markant flere kvindelige voksenlærlinge med ikke-vestlig herkomst

Succesen med voksenlærlingeordningen er særlig udbredt blandt kvindelige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, viser DA’s analyse.

Siden 2018 er der nemlig sket tæt på en seksdobling i antallet af ikke-vestlige kvinder, der gør brug af ordningen, og de ikke-vestlige kvinder udgør i dag 14 procent af alle i voksenlærlingeordningen mod 5 procent i 2018.

Samtidig har de ikke-vestlige kvinder siden 2021 overhalet antallet af ikke-vestlige mænd, som gør brug af ordningen.

- I mange år har ikke-vestlige kvinder været underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Til gengæld har de været overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet og har haltet bagud, når det kom til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det billede er voksenlærlingeordningen stille og roligt med til at rykke ved, siger Jannik Bay.

Han tilføjer:

- Ordningen er generelt et effektivt redskab til at skabe en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet for alle grupper, samtidig med at det bidrager til at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere.

 

Læs mere om

INTEGRATION