Løn og ansættelse

DA: Højtlønnede spurter ikke fra de lavtlønnede i vores lige samfund

Debatindlæg

Ulighed er et problem mange steder rundt omkring i verden. Heldigvis er Danmark ikke et af de steder.

Vi er nok nærmere et foregangsland, når det handler om, hvordan man kan indrette samfundet, så man sikrer lige muligheder og en stærk sammenhængskraft.

Danmark er ifølge OECD stadig blandt de lande i verden med den laveste indkomst-ulighed, selvom uligheden er steget en smule ifølge den såkaldte Gini-koefficient.

I 2016 lå koefficienten på 26 procent. Til sammenligning lyder Gini-koefficienten for Sverige på 28 procent, mens den for lande som Storbritannien og USA er oppe på henholdsvis 36 og 39 procent.

Danmark er samtidig det land i OECD, der har den højeste indkomstmobilitet mellem generationer.

Det betyder, at der intet andet sted i verden er bedre muligheder for børn af forældre med lave indkomster for at blive mere velstående end deres forældre.

Den danske model sikrer lighed


Afstanden mellem danskere fra den laveste ende af indkomstskalaen til den højeste er også den mindste i OECD.

De 10 procent rigeste danskere har en samlet indkomst, der er 2,9 gange større end de relativt set 10 procent fattigste danskere. Intet andet sted i OECD er den afstand mindre.

Det er ganske rigtigt, at det ikke er en naturlov, at Danmark er et de mest lige samfund i verden. Vi har arbejdet og arbejder for, at sammenhængskraften i Danmark holder sig intakt.

Vores lighed skyldes, at vi har valgt at indrette vores samfund på en måde, der understøtter lige muligheder for alle.

En af grundpillerne under vores samfund er den danske model.

Når arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen og forhandler overenskomster, sikrer vi, at der er ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og at lønmodtagerne – både høj som lav – får del i den vækst, de danske virksomheder skaber.

Milevidt fra de gule veste

Dét billede bliver også bekræftet, når man kigger på lønspredningen i Danmark, som er blandt de laveste i OECD.

Lønspredningstal fra OECD viser, at de 10 procent højestlønnede tjener omkring 2,5 mere end de 10 procent lavestlønnede. Den afstand har været stabil i en årrække.

Der er altså ikke tegn på, at de højtlønnede løber fra de lavtlønnede. Til sammenligning ligger det forhold på 5,1 i USA og på omkring 3,4 for OECD som helhed.

Vi har fortsat et samfund uden store økonomiske skel, hvor alle danskere får del i velstandsfremgangen. Vi danskere har ikke grund til at føle os truet af store og voksende økonomiske skel.

Tilstande med demonstranter iført gule veste, som vi ser andre steder, er milevidt fra at opstå herhjemme. Vi har nemlig et sundt og sammenhængende arbejdsmarked.

Bragt i Altinget den 30. september 2019

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE