Opdateret vejledning til den nye ferielov

Løn og ansættelse

Opdateret vejledning til den nye ferielov

Artikel

Virksomheder skal allerede nu være opmærksom på den nye ferielov. DA har derfor udgivet en guide, som kan erhverves via Schulz Arbejdsretsportal.

Den nye danske ferielov, som medfører, at der fra 1. september 2020 kommer et nyt feriesystem, har allerede fra august 2019 betydning for virksomhedernes administration. Den nye ferielov har bl.a. en overgangsordning, der medfører, at næste års ferieår er forkortet, så det løber fra 1. maj til 30. september 2020.

Virksomheder skal i perioden 1. august 2019 til og med udgangen af august 2020 indefryse de optjente feriepenge. De indefrosne feriepenge skal i løbet af 2020 indberettes til en ny fond. Der er også mulighed for, at visse virksomheder kan beholde feriepengene, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

DA’s guide behandler problemstillinger om overgangsordningen, herunder indefrysningen og indberetningen af feriepengene, ligesom den også beskriver hvornår og i hvilke tilfælde, der er mulighed for at beholde feriepengene frem til lønmodtagerens pension.

DA’s medlemsorganisationer og deres medlemmer har gratis adgang til guiden via Arbejdsretsportalen. Interesserede uden for DA-fællesskabet kan købe adgang til bogen her.

Guiden vil løbende blive opdateret.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE