Løn og ansættelse

Undgå at lovgive om ligeløn

Debatindlæg

11. september bragte Børsen interview med ligestillingsordførerne fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, som opfordrer regeringen til at skærpe lovgivningen om ligeløn.

Støttepartiernes ønske er, at regeringen ændrer reglerne om kønsopdelt lønstatistik. I dag skal virksomheder med mindst 35 ansatte én gang årligt udarbejde en oversigt, der viser forskellen i mænd og kvinders løn, når de har samme jobfunktion. Støttepartierne ønsker, at det også skal gælde mindre virksomheder.

Intentionen er svær at være uenig i. Kvinder tjener i dag mindre end mænd, og der er god grund til at arbejde for at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Men der er ikke noget, der taler for, at støttepartiernes forslag vil fremme ligestillingen. Til gengæld vil det påføre mindre virksomheder en betydelig udgift til bureaukrati. Det vil efterlade færre penge til løn, arbejdsmiljø og tiltag, der rent faktisk har betydning for ligestillingen.

Hensigten med de kønsopdelte lønstatistikker er at undgå forskelsbehandling. Men lønforskellen mellem kvinder og mænd skyldes ikke forskelsbehandling.

Spørgsmålet blev undersøgt i 2010 af Lønkommissionen, som blandt andet konkluderede: ”Ligelønsloven overholdes”. Sagt med andre ord: Mænd og kvinder får det samme i løn, hvis de laver det samme arbejde. Udfordringen er, at de ofte ikke laver det samme arbejde, heller ikke selv om de har samme uddannelse og stilling og i øvrigt minder om hinanden.

Det er svært at se de gode grunde til at indføre et omfattende bureaukrati, der skal sikre, at en lov overholdes, når den i forvejen overholdes.

Før folketingsvalget aftalte arbejdsmarkedets parter og den tidligere regering at igangsætte en analyse af mænd og kvinders løn – altså en ajourføring af dele af Lønkommissionens arbejde fra 2010. Den socialdemokratiske regering bør tilslutte sig aftalen og afvente analysens resultater.

Realiteten er, at der ikke for nuværende er belæg for at tro, at en ændring af ligelønsloven vil have anden betydning end at indføre et nyt lag af bureaukrati.

Bragt i Børsen den 16. september 2019

 

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE