Løn og ansættelse

Deltidsarbejde koster kvindefagene dyrt

DA Analyse

Kvinder arbejder i højere grad end mænd på nedsat tid. Det har betydning for kvinders indtjening. Det har også betydning for nogle af de traditionelle kvindefag, der som helhed får et lavere lønniveau som følge af nedsat tid.

Konkret betyder en arbejdsuge på 30 frem for 37 timer, at årsindtjeningen reduceres med 80-90.000 kr. for en gennemsnitlig sygeplejerske, pædagog eller SOSU-assistent. Fordi mange i de pågældende fag arbejder på nedsat tid, reduceres fagenes gennemsnitsløn markant.

Det er oplagt, at deltidsarbejde har en betydning i diskussionen om de traditionelle kvindefags lønniveau, fordi nogle oplever at få en forholdsvis lav lønudbetaling som følge af nedsat arbejdstid. En væsentlig del af indsatsen for at sikre ligeløn på det danske arbejdsmarked består derfor i at hæve arbejdstiden i nogle af de kvindedominerede fag.

Deltidsarbejde er særlig udbredt i velfærdsprofessionerne

Hvis man ser på en række af de kvindedominerede faggrupper, kan det konstateres, at deltidsansættelse er særlig udbredt i velfærdsprofessionerne. Blandt sygeplejersker, pædagoger og især SOSU-assistenter arbejder mange på nedsat tid. Deltidsarbejde er derimod mindre udbredt blandt lærere og socialrådgivere.

 

Det betyder også, at velfærdsprofessionerne i gennemsnit betaler en forholdsvis høj pris for nedsat arbejdstid.

Deltidsarbejde er dyrt for den enkelte medarbejder. I 2018 var årslønnen for en gennemsnitlig fuldtidsansat sygeplejerske eksempelvis godt 490.000 kr. svarende til en månedsløn på godt 40.000 kr. For en sygeplejerske, der arbejdede 30 timer om ugen, var den gennemsnitlige årsløn derimod 400.000 kr. svarende til 33.000 kr. om måneden.

En sygeplejerske, der arbejdede 30 frem for 37 timer om ugen, gik dermed glip af godt 90.000 kr. i gennemsnit.

Fordi mange ansatte i velfærdsprofessionerne arbejder på nedsat tid, betyder det samtidig, at fagene som helhed får et lavere lønniveau. For sygeplejersker, pædagoger og SOSU-assistenter blev den gennemsnitlige årsløn i 2018 reduceret med gennemsnitligt 55-70.000 som følge af nedsat arbejdstid.

Gennemsnitslønnen for socialrådgivere og lærere er også betydeligt reduceret som følge af deltidsarbejde, men det skyldes primært, at en mindre andel af disse grupper arbejder meget få timer. Hovedparten af socialrådgivere og lærere arbejder på fuld tid, og derfor kan fagene ikke som helhed siges at have et lavere lønniveau som følge af nedsat arbejdstid.

 

Deltidsarbejde står i vejen for ligeløn

I en tidligere analyse har DA vist, at opdelingen i såkaldte kvinde- og mandefag har begrænset betydning for lønnen. Lønforskellen mellem mænd og kvinder afspejler i stedet, at der ligger flest mænd i toppen af lønskalaen, og den gruppe omfatter ikke de traditionelle kvinde- og mandefag.

Det gælder imidlertid kun, hvis man ser på, hvor meget mænd og kvinder tjener i timen. Ser man derimod på, hvor mange penge, der faktisk går ind på mænd og kvinders konto, altså årslønnen, er der betydelig forskel. Også blandt almindelige lønmodtagere, der ikke ligger i toppen af lønskalaen.

Det skyldes, at kvinder i højere grad end mænd arbejder på nedsat tid. Deltidsarbejde er derfor en hindring for ligeløn mellem kønnene.

Dokumentation 

Se dokumentation og baggrundsnotat.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE