Løn og ansættelse

Barselsaftale styrker ligestillingen

Pressemeddelelse

Fremover vil barsel blive fordelt langt mere ligeligt, end det hidtil har været tilfældet.

Et bredt flertal i Folketinget har endeligt vedtaget aftalen om øremærket barsel, der bygger på den indgåede aftaler mellem DA og FH. Den nye model betyder, at 11 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver forælder, og at der samtidig kommer større fleksibilitet for forældrene, når barslen skal afholdes.

Viceadministrerende direktør i DA Pernille Knudsen siger:

- Det er en glædens dag for ligestillingen i Danmark. DA og FH blev sidste år enige om en model for øremærket barsel, og derfor er vi naturligvis glade for, at Folketinget på den baggrund har indgået en bred aftale.

- Den nye aftale understøtter en kulturforandring, hvor mødrene får bedre mulighed for at vende hurtigere tilbage til jobbet, hvilket virksomhederne efterspørger, og hvor det bliver mere naturligt for fædre at tage en større andel af den samlede barsel. Samtidigt øges fleksibiliteten for familierne, når barslen skal afholdes.

- Det er meget positivt, at alle parter har kunne finde sammen om en løsning, der er til glæde og gavn for både danske familier og danske virksomheder.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE