Økonomisk klogskab er den hurtigste vej ud af inflationskrisen

Løn og ansættelse

Økonomisk klogskab er den hurtigste vej ud af inflationskrisen

Artikel

I en situation med høj inflation vil høje lønstigninger kun forlænge krisen. Løsningen er i stedet hurtigt at komme tilbage til en lav og stabil inflation. Det kræver, at en ny regering fører en stram økonomisk politik og undgår gaveregn til danskerne efter valget.

Af Anders Borup Christensen, cheføkonomi i DA.

Den høje inflation er lige nu en af de største udfordringer for dansk økonomi. Vi mærker tydeligt konsekvenserne, når vi handler i supermarkedet eller kigger på varme- og elregningen. Men bliver det et længerevarende fænomen, vil det volde endnu større skade. Fokus hos Nationalbanken, politikere og arbejdsmarkedsparter bør derfor være rettet skarpt på at få inflationen tilbage til normalen.

I den offentlige debat råber mange op om højere løn for at matche inflationen. Men løsningen er ikke at sætte lønnen kraftigt op. Det vil være som at puste til ilden. Vi kan ende i en situation, hvor lønninger og priser jager hinanden opad i en spiral uden ende, og hvor den høje inflation ikke bliver et forbigående fænomen. En sådan løn-pris-spiral har Nationalbanken advaret imod.

Det kan kun forlænge krisen, hvis lønnen skal prøve at følge med den stigende inflation. Det har vi tidligere oplevet i Danmark. I 1960’erne og 1970’erne var der fart på dansk økonomi med høj vækst, lav ledighed og store reallønsstigninger.

Da inflationen steg under oliekriserne, startede en usund spiral, hvor lønstigningerne fulgte med inflationen op. Det sikrede, at lønmodtagerne fik en fremgang i reallønnen på den helt korte bane. Men den høje inflation bed sig fast, og det svækkede virksomhedernes konkurrenceevne i sådan en grad, at vi efterfølgende oplevede en lang årrække fra midten af 1970’erne til midten af 1980’erne, hvor tusindvis af mennesker mistede deres job, og reallønnen udviklede sig svagt. Dermed betalte man en høj pris for en kortvarig sikring af reallønnen.

De historiske erfaringer understreger, at hvis der gives høje lønstigninger nu for at modsvare inflationen, vil det betyde, at danske virksomheder og lønmodtagere står svagere i en længere årrække bagefter. Derfor handler det nu og her om at få styr på inflationen. Det er den eneste holdbare måde at komme tilbage til en situation, hvor reallønnen igen vokser. Vi kommer fra, at reallønnen frem til 4. kvartal 2021 steg 36 kvartaler i træk med undtagelse af en periode under finanskrisen, hvor der var kortvarig tilbagegang.

Det er ikke kun på kort sigt, at lav inflation er vigtig. Også på langt sigt er det nødvendigt. Lande med høj inflation har generelt lavere velstand og levestandard end lande med lav og stabil inflation. Det skyldes, at høj inflation øger usikkerheden om økonomien. Når der er stor usikkerhed, foretager virksomhederne i mindre grad store investeringer.

I lande med lav inflation investerer virksomhederne mere. Det resulterer i en højere produktivitetsvækst og dermed også højere lønninger og en bedre levestandard. At komme hurtigt tilbage til et lavt inflationsniveau er med andre ord også vigtigt for at sikre reallønsfremgang på længere sigt.

Men det kræver ganske enkelt mådehold. Der skal føres en stram pengepolitik fra den europæiske centralbank i Frankfurt, og herhjemme skal finanspolitikken være tilsvarende stram og ansvarlig. Det betyder også, at der skal holdes igen, når en ny regering skal fastlægge finanspolitikken for det kommende år.

Indlægget blev bragt i Finans den 3. november 2022.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE