Løn og ansættelse

Politikerne skal holde fingrene fra lønspørgsmål

Pressemeddelelse

Lønudviklingen på det danske arbejdsmarked hører suverænt hjemme i forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i den danske model, og sådan bør det blive ved med at være, lyder det fra DA's administrerende direktør.

Statsministeren er i Jyllands-Posten kommet med en melding om, at spørgsmålet om lønniveauet for offentligt ansatte er noget, som politikerne er nødt til at diskutere.

Det er uklart, hvad der konkret ligger i statsministerens melding. Men DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad, advarer kraftigt mod, at politikerne på nogen måde begynder at uddele ekstraordinære lønstigninger til nogle grupper eller i øvrigt blander sig i lønudviklingen på det danske arbejdsmarked. Det hører suverænt hjemme i forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i den danske model, og sådan bør det blive ved med at være:

Jacob Holbraad siger:

- Hvis man kommer i en situation, hvor Christiansborg blander sig direkte i løndannelsen ved at love flere penge til udvalgte grupper i den offentlige sektor, bliver det særdeles vanskeligt at indgå overenskomster fremover. For hvem vil tage forhandlingerne seriøst og stemme for ansvarlige forlig, hvis man har muligheden for at få flere penge ved at henvende sig til politikerne på Christiansborg?

Han fortsætter:

- Hvis offentligt ansatte pludseligt får ekstraordinære lønstigninger, indebærer det, at den offentlige sektor bliver lønførende, og at merudgifterne skal finansieres af medarbejdere og virksomheder i den private sektor. Det vil direkte skade den private sektors konkurrenceevne over for udlandet. Samtidig vil et sådan indgreb lægge gift ud for de snarligt kommende overenskomstforhandlinger i den private sektor og det helt centrale element, at det er den private sektor, der sætter niveauet for lønudviklingen i Danmark.

DA’s administrerende direktør peger på, at vi i Danmark har en meget lang og stærk tradition for, at løn og ansættelsesvilkår aftales direkte mellem arbejdsmarkedets parter uden nogen form for politisk indblanding. Konkret sker det ved, at det er den mest internationalt konkurrenceudsatte del af det private arbejdsmarked, der sætter niveauet for lønudviklingen for hele arbejdsmarkedet - både det private og det offentlige. Og det er vigtigt, at det er den private konkurrenceudsatte sektor, der sætter lønniveauet på arbejdsmarkedet. Dermed sikres der en præcis afvejning af, hvad der er råd til af lønstigninger, samtidig med at virksomhedernes konkurrenceevne ikke sættes over styr. 

I forlængelse heraf sikrer den danske aftalemodel, at der er balance og retfærdighed mellem de privatansatte og de offentligt ansatte ved, at de lønstigninger, der aftales i den private sektor, også kommer til at gælde for de offentligt ansatte via den såkaldte reguleringsordning. Med andre ord sikres det, at lønudviklingen i den offentlige sektor følger lønudviklingen i den private sektor. 

- Den danske model har over en lang årrække resulteret i, at vi har haft en god og stabil lønudvikling til gavn for alle på arbejdsmarkedet og understøttet, at der har været meget få alvorlige konflikter på det danske arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst, hvis vi sammenligner med mange af de lande, som vi konkurrerer med hver dag. Den danske model har på den måde tjent os godt i mange år, og det skal vi holde fast i. Hvis politikerne begynder at pille ved det med lønstigninger til udvalgte grupper vil det være et kraftigt angreb på den danske aftalemodel, som kan gøre langvarig skade, siger Jacob Holbraad.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE