Løn og ansættelse

Reallønsudviklingen på det danske arbejdsmarked

DA Analyse

Den stigende inflation siden november 2021 har vendt stigning til fald, når det gælder udviklingen i lønmodtagernes realløn. Faldet i reallønnen kommer dog efter mange års stigning. Mellem 2013 og 2021 er de danske lønmodtageres realløn steget med 13 pct. Sammenholdt med udlandet har de danske lønmodtagere også oplevet en markant større reallønsstigning end lønmodtagere i andre sammenlignelige lande.

Midlertidigt fald i reallønnen efter mange års reallønsstigning

Reallønnen for de danske lønmodtagere er faldet i 1. og 2. kvartal i 2022. Det sker efter 36 kvartaler med reallønsstigninger. Siden 2001 har den gennemsnitlige årlige stigning i reallønnen været 1,2 pct. på DA-området jf. figur 1. I perioden under finanskrisen var der en kortvarig tilbagegang i reallønnen. Ud over denne periode har de danske lønmodtagere i alle kvartaler siden 1. kvartal 2001 frem til 2022 oplevet reallønsstigninger.

 

Det seneste fald i reallønnen ændrer ikke på den markante stigning, som de danske lønmodtagere har oplevet i de seneste år. Fra 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2021 er reallønnen steget med 13 pct. jf. figur 2. Med udviklingen i 1. og 2. kvartal 2022 reduceres stigningen siden 2013 til 10 pct. Når udviklingen i reallønnen ses over et længere perspektiv, står lønmodtagerne altså fortsat med en stor stigning i reallønnen.

 

Sammenholdt med udlandet har danske lønmodtagere haft en stor reallønsstigning

Danske lønmodtagere har haft en stor reallønsstigning sammenholdt med andre sammenlignelige lande.

I årene fra 2013 til 2021 har danskerne haft en årlig stigning i deres realløn på 1,4 pct. jf. figur 3. Dette er mere end noget andet sammenligneligt land.  De svenske lønmodtagere har oplevet en lavere gennemsnitlig reallønsstigning på 1,0 pct. om året i perioden 2013-2021, mens de norske lønmodtagere i gennemsnit i perioden ikke har oplevet en reallønsstigning.

Den danske realløn ligger altså helt i top i international sammenhæng.

 

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE