Løn og ansættelse

Glædeligt at far tager mere af barslen

Debatindlæg

Selvom nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd er begyndt at tage en større andel af barslen, så er der stadig lang vej igen til ligestilling. Derfor er det positivt, at der med de nye overenskomster er skabt endnu mere ligestilling mellem forældrene i forhold til orlovsugerne med løn.

Af Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænds andel af barselsorloven er øget fra 6 til 14 procent i perioden 2003-2021. Det svarer til en deling i 2021, hvor mor tog 274 dages barsel til mor, mens far tog 44 dage.

Den udvikling er glædelig, og den viser også en klar tendens til en øget ligestilling mellem mors og fars barsel. Samtidig er udviklingen sket, inden de nye regler om øremærket barsel – som bygger på en aftale mellem FH og DA – trådte i kraft i august 2022. En aftale, der giver begge forældre ret til 11 ugers øremærket barsel.

Forventningen og ikke mindst håbet er altså, at vi vil se et endnu større hop i fars favør end tidligere, når tallene for 2022 offentliggøres til april næste år.

Vi skal stadig have fokus på mere ligestilling i barslen

De lyse udsigter understøttes ikke mindst af, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne ved de netop afsluttede overenskomstforhandlinger har fortsat arbejdet med at skabe ligestilling mellem forældrene i forhold til forældreorlovsuger med løn.

Her blev der givet ret til yderligere fire ugers fuld løn under barsel uanset køn. Og det er med til at understøtte, at det bliver mere naturligt for far at tage en endnu større del af den samlede barsel, uden at det skal blive et økonomisk spørgsmål for familierne, hvem der skal tage barslen.

Samtidig kan det også være med til at sikre, at mor vender hurtigere tilbage til jobbet, som virksomhederne efterspørger. Og det kan bidrage til, at kvinders karriere og lønindkomst ikke lider samme knæk, som det gør i dag, grundet mødrenes lange fravær fra arbejdsmarkedet.

På den måde er en mere lige deling af barslen godt for alle parter. Både mor, far, børn og virksomhederne.

Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad lørdag den 29. april.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE