Overenskomst og arbejdsret

Løn, barsel og pension - et hurtigt overblik

DA Analyse

Typisk hvert 2. eller 3. år forhandler og indgår arbejdsgiverforeninger i DA og en række fagforbund inden for FH overenskomster for omkring 600.000 fuldtidsbeskæftigede danske lønmodtagere. Overenskomsterne sætter rammerne for lønmodtagernes vilkår.

På DA/FH-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem arbejdsgiverforeninger i DA og fagforbund inden for FH. Overenskomsterne regulerer rammerne for ansattes løn- og arbejdsvilkår. Det er f.eks. løn, arbejdstid, betaling under barsel, pensionsindbetalinger, fridage, overarbejde osv.

De seneste overenskomstaftaler mellem DA og FH (der dengang hed LO) er fra foråret 2017. De er treårige og løber til udgangen af februar 2020.

Her kan du se nogle af de ansættelsesvilkår, der er fastsat i overenskomsterne på DA/FH-området, og hvor mange af medarbejderne, der er omfattet af vilkårene.

Arbejdstid og ferie på DA/LO-området

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET