i Danmark er de fleste dækket af overenskomst

Overenskomst og arbejdsret

i Danmark er de fleste dækket af overenskomst

DA Analyse

Mere end otte ud af ti lønmodtagere er dækket af overenskomst i Danmark. Dermed er Danmark et af de lande i verden, der har den højeste overenskomstdækning. En af grundene til at alle ikke er dækket af overenskomst er, at akademikere og ledere i den private sektor selv aftaler deres løn- og ansættelsesvilkår.

Der er i Danmark ingen lov, der siger noget om, hvor meget du skal have i løn, hvor mange timer du skal arbejde om ugen, eller om du skal have arbejdsmarkedspension.

Det står til gengæld i de kollektive overenskomster, som er en væsnetlig del af den danske model. Overenskomstdækningen er et udtryk for, hvor mange lønmodtagere der er omfattet af en kollektiv overenskomst.

De lønmodtagere, der ikke er dækket af overenskomst, får de løn- og ansættelsesvilkår, som de selv har aftalt med deres arbejdsgiver i deres ansættelseskontrakt.

I Danmark er overenskomstdækningen høj. I den offentlige sektor er alle dækket af overenskomster. I den private sektor er det ca. tre ud af fire. For hele arbejdsmarkedet er overenskomstdækningen 83 pct. Det kan du høre mere om i filmen: "Den danske model har betydning for alle danskere".

Når ikke alle er dækket af en overenskomst, er det bl.a. fordi akademikere og ledere i den private sektor selv aftaler deres løn- og ansættelsesvilkår direkte med deres arbejdsgiver.

Overenskomsterne gælder for alle

Når en virksomhed har overenskomst, gælder overenskomsten for alle medarbejdere, uanset om de er medlemmer af en fagforening eller ej. Overenskomsterne har et ”dækningsområde”, som beskriver hvilke typer af arbejde, overenskomsten gælder for. På nogle virksomheder kan der være flere overenskomster. Eksempelvis én overenskomst, der gælder for de medarbejdere, der arbejder i produktionen, og en anden overenskomst for de medarbejdere, der sidder på kontor.

Udenlandske medarbejdere også dækket af overenskomst

Når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde, vil han eller hun også blive omfattet af overenskomsterne. Overenskomsterne gælder nemlig for alle medarbejdere uanset nationalitet.

Hvis udlændingen bliver ansat i den offentlige sektor, vil han eller hun altid være omfattet af overenskomst.

Hvis den udenlandske medarbejder får job i en privat virksomhed, vil vedkommende bliver dækket af overenskomst, hvis virksomheden har indgået en overenskomst for den type arbejde, som medarbejderen er ansat til at udføre. Helt på linje med danske medarbejdere.

Højtuddannede specialister fra udlandet vil typisk ikke blive dækket af overenskomst i den private sektor. Dette skyldes, at private virksomheder typisk ikke har overenskomster for højtuddannede medarbejdere.

På DA-området er 85 pct. af udlændingene dækket af overenskomst, mens tallet er 87 pct. for alle lønmodtagere.

3 ud af 4 udlændinge er på overenskomst

Læs mere om opgørelsesmetoden for overenskomstdækningen af udenlandske medarbejdere i Arbejdsmarkedsrapport 2011.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET