Overenskomst og arbejdsret

Freelancere er glade for deres arbejde

Artikel

Langt størstedelen af de danskere, der arbejder som freelancere, er glade for deres arbejde og ønsker ikke at skifte arbejdet ud med et mere klassisk lønmodtagerjob.

Godt syv pct. af de beskæftigede danskere var i 2017 selvstændige. Heraf havde 58 pct. ingen ansatte. De var dermed soloselvstændige og arbejdede på freelancebasis. Det svarer til ca. 100.000 personer.

Og freelancerne er generelt glade for deres arbejde. 78 pct. er i høj grad tilfredse med deres arbejde, mens 18 pct. i nogen grad er tilfredse. Tilfredsheden er bedre blandt freelancere end blandt lønmodtagere, hvor 60 pct. i høj og 30 pct. i nogen grad er tilfredse med deres job.

Ønsker ikke andet arbejde

87 pct. af freelancerne ønsker ikke at arbejde som lønmodtagere, mens 13 pct. ville foretrække at arbejde som lønmodtagere. Det svarer til 13.000 personer. Til sammenligning ønsker 350.000 lønmodtagere at være selvstændige.

De freelancere, der ønsker at arbejde som lønmodtagere, har for hovedpartens vedkommende selv valgt at arbejde som freelancer. Der er altså tale om personer, der eksempelvis har startet eller videreført et enmandsfirma, men som af den ene eller anden grund er utilfredse med livet som selvstændig.

Kun 26 pct. af de soloselvstændige, som gerne ville være lønmodtagere, er blevet selvstændige, fordi de ikke kunne finde et job som lønmodtager. De resterende 74 pct. har selv valgt det.

Tallene understøttes af, at få af de freelancere, der gerne vil være lønmodtagere, faktisk har søgt et job. Det gælder ca. en fjerdedel.

Antallet af freelancere, der har søgt et job, samt antallet af ufrivillige freelancere, der hellere vil være lønmodtagere, er i størrelsesordenen 3.000 personer. De præcise tal falder under Danmarks Statistiks grænse for, hvor små tal der må afrapporteres.

Sådan har vi gjort
Opgørelsen baserer sig på Arbejdskraftundersøgelsen fra Danmarks Statistik og omfatter beskæftigede i aldersintervallet 15-64 år. Arbejdskraftundersøgelsen fra 2017 har et særmodul om selvstændige, som ligger til grund for opgørelsen.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET